Mūsų tikslai


Asociacijos tikslas – saugoti ir racionaliai naudoti gamtinius išteklius, vykdyti tvarią žuvininkystės plėtrą Neringoje, skatinti žuvų produktų gamybą, propaguojant tautinio paveldo išsaugojimą, pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes skatinti Neringos savivaldybės plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant Neringos savivaldybės plėtros planus, programas bei projektus Neringos savivaldybės teritorijoje. Tuo tikslu siekti Asociacijos narių veiklos koordinavimo ir jos narių interesų atstovavimo bei tenkinti kitus viešuosius interesus pagal išvardintas veiklos rūšis.

Naujienos


Kvietimas į visuotinį susirinkimą

Gerb. asociacijos "Vidmarės" nariai, Informuojame, kad vadovaujantis asociacijos „Vidmarės“ įstatų 34 bei 35 punktais, 2020 m. birželio 29 d. 16:00 val. įvyks asociacijos „Vidmarės“ visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo vieta – Neringos…

Read More

NERINGOS ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS REGIONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS 2016-2020 M. VIEŠINIMO IR AKTYVINIMO RENGINIAI NIDOJE IR JUODKRANTĖJE

Š.m. sausio 22 d., Neringos ŽRVVG asociacija „Vidmarės“ vykdys viešinimo ir aktyvinimo renginius potencialiems vietos projektų paraiškų teikėjams, pagal Neringos žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos 2016-2020 m. priemones:…

Read More

NERINGOS ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS REGIONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS 2016-2020 M. VIEŠINIMO IR AKTYVINIMO RENGINYS NIDOJE

Š.m. kovo 15 d., adresu - Taikos g. 11/2, Neringa, Neringos ŽRVVG asociacija „Vidmarės“ vykdys viešinimo ir aktyvinimo renginį potencialiems vietos projektų paraiškų teikėjams, pagal Neringos žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros…

Read More

Monetos, skirtos stintų žvejybai įamžinti, pristatymas Nidoje

Antradienį Neringoje įvykęs kolekcinių monetų pristatymas virto smagia diskusija apie tai, kas yra  žvejyba bumbinant – stintų viliojimas ar baidymas? Savitus paaiškinimus turi istorikai, gamtininkai, žvejai ir, tiesiog, stintų ragautojai. Žinią…

Read More