Kvietimas į visuotinį susirinkimą

Gerb. asociacijos "Vidmarės" nariai,

Informuojame, kad vadovaujantis asociacijos „Vidmarės“ įstatų 34 bei 35 punktais, 2020 m. birželio 29 d. 16:00 val. įvyks asociacijos „Vidmarės“ visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo vieta – Neringos savivaldybė, Taikos g. 2, Neringa, I a. posėdžių salė.

Kviečiame Jus dalyvauti susirinkime arba įgalioti atstovą, kuris turėtų teisę balsuoti pagal asociacijos „Vidmarės“ įstatus.

SIŪLOMA DARBOTVARKĖ

 1. Dėl asociacijos „Vidmarės“ veiklos ir finansinės ataskaitos už 2019 metus.
 2. Dėl asociacijos „Vidmarės“ valdybos ataskaitos už 2019 metus.
 3. Dėl asociacijos „Vidmarės“ narių išbraukimo iš asociacijos narių.
 4. Dėl naujų narių priėmimo.
 5. Dėl asociacijos „Vidmarės“ narių atleidimo nuo nario mokesčio už 2020 metus.
 6. Dėl Neringos savivaldybės mero pavaduotojo 2020-05-27 rašto Nr. (4.16)V15-1244 „Dėl švaros ir tvarkos palaikymo krantinėje prie buvusio žuvininkystės ūkio pastato“.
 7. Dėl Neringos savivaldybės ilgalaikio turto adresu Purvynės g. 12, Neringa perdavimo asociacijai „Vidmarės“ pagal panaudos sutartį.
 8. Kiti klausimai.

Prezidentė

Rasa Baltrušaitienė


NERINGOS ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS REGIONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS 2016-2020 M. VIEŠINIMO IR AKTYVINIMO RENGINIAI NIDOJE IR JUODKRANTĖJE

Š.m. sausio 22 d., Neringos ŽRVVG asociacija „Vidmarės“ vykdys viešinimo ir aktyvinimo renginius potencialiems vietos projektų paraiškų teikėjams, pagal Neringos žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos 2016-2020 m. priemones:

 1. Žvejybos verslo konkurencingumo didinimas, prisitaikant prie aplinkos pokyčių;
 2. Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos;
 3. Žvejybos uostai, iškrovimo vietos;
 4. Žvejybos sektoriaus dalyvių bendradarbiavimas,
 5. Žvejybos tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas,

Jų metu pristatysime projektų finansavimo sąlygas, atrankos kriterijus, atsakysime į Jums rūpimus klausimus.

NERINGOS ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS REGIONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS 2016-2020 M.

 VIEŠINIMO IR AKTYVINIMO RENGINIŲ NERINGOJE GRAFIKAS

 

Eil. Nr. Data Laikas Vieta, adresas VPS priemonės pavadinimas
1. 2020-01-22 Nuo 10:00 val.

iki 11:00 val.

Juodkrantė, L. Rėzos g. 8, Neringa,

Liudviko Rėzos kultūros centras

 

„Žvejybos verslo konkurencingumo didinimas, prisitaikant prie aplinkos pokyčių“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1, „Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos“, kodas BIVP-AKVA-2
2. 2020-01-22 Nuo 11:00 val.

iki 12:00 val.

Juodkrantė, L. Rėzos g. 8, Neringa,

Liudviko Rėzos kultūros centras

„Žvejybos sektoriaus dalyvių bendradarbiavimas“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-2; „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos“, kodas BIVP-AKVA-9; „Žvejybos tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-3
3. 2020-01-22 Nuo 14:00 val. iki 15:00 val. Nida, Taikos g. 11/2, Neringa „Žvejybos verslo konkurencingumo didinimas, prisitaikant prie aplinkos pokyčių“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1, „Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos“, kodas BIVP-AKVA-2
4. 2020-01-22 Nuo 15:00 val. iki 16:00 val. Nida, Taikos g. 11/2, Neringa „Žvejybos sektoriaus dalyvių bendradarbiavimas“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-2; „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos“, kodas BIVP-AKVA-9; „Žvejybos tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-3

NERINGOS ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS REGIONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS 2016-2020 M. VIEŠINIMO IR AKTYVINIMO RENGINYS NIDOJE

Š.m. kovo 15 d., adresu - Taikos g. 11/2, Neringa, Neringos ŽRVVG asociacija „Vidmarės“ vykdys viešinimo ir aktyvinimo renginį potencialiems vietos projektų paraiškų teikėjams, pagal Neringos žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos 2016-2020 m. priemonę:

 1. Žvejybos tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas.

Jo metu pristatysime projektų finansavimo sąlygas, atrankos kriterijus, atsakysime į Jums rūpimus klausimus.


Monetos, skirtos stintų žvejybai įamžinti, pristatymas Nidoje

Antradienį Neringoje įvykęs kolekcinių monetų pristatymas virto smagia diskusija apie tai, kas yra  žvejyba bumbinant – stintų viliojimas ar baidymas? Savitus paaiškinimus turi istorikai, gamtininkai, žvejai ir, tiesiog, stintų ragautojai.

Žinią apie tai, kad Lietuvos bankas išleidžia kolekcines monetas, skirtas stintų žvejybai viliojant, Neringa sutiko ypatingai džiugiai, tad ir į jų pristatymą Kuršių nerijos istorijos muziejuje susirinko gausus būrys neringiškių.

Lietuvos bankas išleido dvi kolekcines monetas, skirtas stintų žvejybai viliojant, – 1,5 euro monetą iš vario ir nikelio lydinio ir 10 eurų sidabro monetą.

„Tai jau ketvirtoji šiam kraštui skirta moneta. Esame išleidę su kurėno atvaizdu, monetą, skirtą Neringai, kaip kurortui ir monetą Kuršių nerijai, kaip UNESCO pasaulio paveldo objektui.  Prieš pat stintų žvejybos įkarštį išleidžiame kolekcinę monetą, kurioje įamžinamas unikalus, tik Kuršių nerijoje gyvuojantis stintų žvejybos būdas. Ši moneta papildo jau 17 metų leidžiamą monetų seriją, skirtą Lietuvos gamtai“, – pristatymo metu kalbėjo Lietuvos banko Monetų kūrimo komisijos pirmininkas Deivis Stankevičius“.

Istoriko žvilgsniu pažvelgti į šią tradiciją kvietė doc. dr. Nijolė Strakauskaitė.

„Kas čia ką vilioja. Mes žinom du dalykus, tai bumbinimas - kuršininkų išradimas, o pokaryje mano tėvas ir kiti sakydavo, mes eisi rytoj į žvejybą su muzika. Taškas. Jokių vilionių ten nebuvo, bet gramatiškai, lietuviškai, korektiškai – taip“, - kalbėjo juodkrantiškė doc. dr. N. Strakauskaitė.

Anot jos, už tai, kad šiandien turime tiek informacijos apie bumbinimo tradicijas turime dėkoti  jas fiksavusiems mokslo žmonėms, tokiems kaip ornitologas Johanas Tynemanas, jautriai ir pagarbiai rašęs apie žvejus, greta kurių gyveno 50 metų. Daug nuotraukų paliko fotografas Fritz Krauskopf.

„Tai sunki, profesija kuri verta didelės pagarbos“, - pabrėžė doc. dr. N. Strakauskaitė.

Monetų kūrimo komisijos narys Selemonas Paltanavičius teigė, kad tokia forma įamžinti ypatingą žvejybos būdą buvo būtina. „Tą monetą turime todėl, kad stintą gaudom ir gaudom, naudodami ypatingą būdą. Dėl to ir kilo idėja jį įamžinti. Apie tai buvo mažai kalbama ir kol niekas nekalbėjo, buvo ant išnykimo ribos. Džiugu, kad monetą pristatome būtent čia, kur šis būdas gimė. Visa tai įamžinti reikėjo“, - kalbėjo S. Paltanavičius, argumentuojantis, kad bumbinimo metu stintos susivilioja skleidžiamais virpesiais.

Padėkos žodį Lietuvos banko atstovams ir idėjos sumanytojams taręs Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis pabrėžė, kad Neringa tokių monetų tikrai nusipelnė ir jos jau pradėjo savo kelionę po pasaulį nešdama žinią apie ši kraštą ir žvejybos verslą.

„Džiaugiamės, kad monetos išleistos dar gyvam verslui. Žiemą girdimi bumbinimo garsai patvirtina, kad Neringos žvejų dėka ši tradicija dar gyva. Visos bendruomenės vardu tariu nuoširdų padėkos žodį“, - šios iniciatyvos svarbą pabrėžė meras, pakvietęs apsvarstyti galimybę įamžinti ir varnų gaudymą.

Apie monetas
Ant naujųjų monetų abiejose pusėse iškaldintas stilizuotas stintų žvejybos viliojant būdas: mediniais plaktukais ritmiškai kaukšima į lentos, pamerktos eketėn ir kyšančios iš vandens, galą; žuvys, reaguodamos į keliamus virpesius, artėja prie virpesių šaltinio ir sukasi vietoje, taip jos priviliojamos į tinklus. Monetų averso ir reverso autorė – dailininkė Eglė Ratkutė. 10 eurų sidabro monetos reverse pabrėžtas stintų žibėjimas įvairiomis spalvomis. Monetos briaunoje užrašas „Stinta – pūki“, tai žvejų kreipimasis į žuvis – stintą ir pūgžlį, nuo seno Kuršių marių žvejų vadinamą „pūkiu“. Sidabro moneta išleidžiama 3 tūkst. vienetų tiražu. Pusantroko moneta nespalvota, nukaldinta iš vario ir nikelio lydinio 30 tūkst. vienetų tiražu. Monetos nukaldintos Lietuvos monetų kalykloje.

Neringos savivaldybės ir Lietuvos banko informacija


Apskritojo stalo diskusija „Paramos Lietuvos žuvininkystės sektoriui aktualijos“

2019 m. sausio 15 d. įvyko apskritojo stalo diskusija „Paramos Lietuvos žuvininkystės sektoriui aktualijos“, kurioje dalyvavo VPS projekto vadovė Rasa Stankutė. Apskritojo stalo metu buvo pristatyta Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos įgyvendinimo eiga ir jos keitimo bei naujų paramos priemonių įtraukimo galimybės, o taip pat pateikta informacija apie paramą žuvininkystės sektoriui po 2020 m.: 2021-2027 m., Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas.

Parama žuvininkystei po 2020 m. (atsisiųsti)

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos įgyvendinimo rezultatų apžvalga (atsisiųsti)


Kvietimas į visuotinį narių susirinkimą

 

Informuojame, kad vadovaujantis asociacijos „Vidmarės“ įstatų 36 punktu, 2019 m. sausio 30 d. 15:00 val. įvyks asociacijos „Vidmarės“ visuotinis susirinkimas. Susirinkimo vieta – Neringos savivaldybė, Taikos g. 2, Neringa, I a. posėdžių salė.

Kviečiame Jus dalyvauti susirinkime arba įgalioti atstovą, kuris turėtų teisę balsuoti pagal asociacijos „Vidmarės“ įstatus.

SIŪLOMA DARBOTVARKĖ

 1. Dėl asociacijos „Vidmarės“ naujų narių priėmimo.
 2. Dėl asociacijos „Vidmarės“ narių atleidimo nuo nario mokesčio už 2019 metus.
 3. Dėl asociacijos „Vidmarės“ valdybos narių perrinkimo.
 4. Dėl pritarimo VPS metinei įgyvendinimo ataskaitai už 2018 metus.
 5. Dėl VPS aktyvinimo veiklų aptarimo.
 6. Kiti klausimai.

Pagarbiai,

Prezidentė                                                                                                                                                             Rasa Baltrušaitienė


Konferencija "Bendruomenių inicijuota vietos plėtra žuvininkystės regionuose: pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra"

2018 m. gruodžio 6-7 d. asociacijos „Vidmarės“ VPS projekto vadovė Rasa Stankutė dalyvavo konferencijoje „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra žuvininkystės regionuose: pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra“. Konferencijoje buvo pasidalinta gerąja patirtimi įgyvendinat vietos plėtros strategijas bei aptartos jų įgyvendinimo metu iškilusios problemos bei sprendimo būdai.


2018 m. spalio 8 d. VPS atrankos komiteto posėdis

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos vietos plėtros strategijų atrankos komiteto 2018 m. spalio 8 d. posėdžio metu buvo pritarta asociacijos „Vidmarės“ VPS priemonės „Žvejybos sektoriaus dalyvių bendradarbiavimas“ (kodas BIVP-AKVA-SVA-2) atrankos kriterijams.


Žvejų ir medžiotojų forumas

2018 m. liepos 16 d. . asociacijos „Vidmarės“ darbuotojai VPS projekto vadovė Rasa Stankutė ir viešųjų ryšių specialistas Arvydas Švagždys dalyvavo Žvejų ir medžiotojų forume, Klaipėdoje. Forume buvo aptariamos Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo pataisos susijusios su žvejybos Baltijos jūros priekrantėje apribojimu. Šios seimo narių LR žuvininkystės įstatymo pataisos turėtų didelę įtaką Neringos ŽRVVG teritorijos žvejų verslui.


Pajūrio ir pamario žvejų susitikimas su Žemės ūkio ministru Giedriumi Siurpliu

2018 m. liepos 10 d. asociacijos „Vidmarės“ darbuotojai VPS projekto vadovė Rasa Stankutė ir viešųjų ryšių specialistas Arvydas Švagždys dalyvavo pajūrio ir pamario žvejų bendruomenių bei asociacijų atstovų susitikime su Žemės ūkio ministru Giedriumi Siurpliu. Susitikimo metu buvo išsakytos ir aptartos Baltijos jūros priekrantės ir Kuršių marių žvejams bei VPS įgyvendintojams aktualios problemos.