2018 metai

Kvietimas į PAK posėdį (atsisiųsti)

PAK susirinkimo protokolas Nr. 1 (atsisiųsti)

PAK susirinkimo dalyvių registracija (atsisiųsti)

2019 metai

Kvietimas į PAK posėdį (atsisiųsti)

PAK susirinkimo protokolas Nr. 1 (atsisiųsti)

PAK susirinkimo dalyvių registracija (atsisiųsti)

NERINGOS ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ ASOCIACIJA „VIDMARĖS“

 

INFORMACIJA APIE ŽRVVG VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO REZULTATUS

 

 

Eil. Nr. Pareiškėjo rekvizitai Paraiškos atpažinties kodas Paraiškos pateikimo data Vietos projekto pavadinimas Vietos projekto paraiškos administracinės atitikties vertinimas Vietos projekto paraiškos kokybės įvertinimo balas Pastabos
1. BĮ Neringos muziejai, kodas 300564491 VIDM-AKVA-6.2.3-1.1 2018.08.09 Nidos žvejo etnografinės sodybos renesansas: naujos veiklos ir patirtys Teigiama 100 2019.02.07 pareiškėjas paraišką atsiėmė
2. Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“ VIDM-AKVA-6.2.3-1.2 2018.08.09 Pamario krašto žvejybos tradicijų, papročių puoselėjimo ir sklaidos projektas „AšAkA“ Neigiama 15
3. BĮ Neringos muziejai, kodas 300564491 VIDM-AKVA-6.2.3-4.1 2019.04.03 Nidos žvejo etnografinės sodybos renesansas: naujos veiklos ir patirtys Teigiama 100 Paraiška vertinama
4. Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“ VIDM-AKVA-6.2.3-4.2 2019.04.05 Pamario krašto žvejybos tradicijų, papročių puoselėjimo ir sklaidos projektas „AšAkA“ Neigiama Administracinė atitiktis įvertinta neigiamai