Asociacijos “Vidmarės” projekto “Neringos žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategija 2016-2020 m.”, kodas 63VS-KL-16-1-00093-PR001

 

Kvietimas Nr. 13 (2020.06.16 – 2020.07.17)

VPS priemonė “Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos”, kodas BIVP-AKVA-2

Finansavimo sąlygų aprašas (atsisiųsti)

Paraiškos forma (atsisiųsti)

Verslo plano forma (atsisiųsti)

 

Kvietimas Nr. 14 (2020.06.23 – 2020.07.27)

VPS priemonė “Žvejybos tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas”, kodas BIVP-AKVA-SAVA-3

Finansavimo sąlygų aprašas (atsisiųsti)

Paraiškos forma (atsisiųsti)

Jungtinės veiklos sutarties forma (atsisiųsti)

 

Papildoma dokumentacija ir informacija:

  • Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ administravimo taisyklės.