VP įgyvendintojo pavadinimas Vietos projekto pavadinimas Projekto numeris Įgyvendinimo laikotarpis VPS priemonės pavadinimas
Biudžetinė įstaiga „Neringos muziejai“ Nidos žvejo etnografinės sodybos renesansas: naujos veiklos ir patirtys VIDM-AKVA-6.2.3-4.1 2019-04-03 -2021-09-30 Žvejybos tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas, kodas BIVP-AKVA-SAVA-3
Liudviko Rėzos kultūros centras Istorinės ekspozicijos apie Juodkrantės žvejų gyvenimą atnaujinimas VIDM-AKVA-6.2.3-15.1 2022-01-28 -2022-08-31 Žvejybos tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas, kodas BIVP-AKVA-SAVA-3
J. Šato žuvies apdirbimo įmonė J. Šato žuvies apdirbimo įmonės plėtra VIDM-AKVA-6.1.1-12.1 2020.04.17 – Priemonė “Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos”, kodas BIVP-AKVA-2