VP įgyvendintojo pavadinimas Vietos projekto pavadinimas Projekto numeris Įgyvendinimo laikotarpis VPS priemonės pavadinimas
Biudžetinė įstaiga „Neringos muziejai“ Nidos žvejo etnografinės sodybos renesansas: naujos veiklos ir patirtys VIDM-AKVA-6.2.3-4.1 2019-04-03 -2021-09-30 Žvejybos tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas, kodas BIVP-AKVA-SAVA-3
Liudviko Rėzos kultūros centras Istorinės ekspozicijos apie Juodkrantės žvejų gyvenimą atnaujinimas VIDM-AKVA-6.2.3-15.1 2022-01-28 -2022-08-31 Žvejybos tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas, kodas BIVP-AKVA-SAVA-3