PROJEKTAS NR. 63VS-PV19-1-08199
Vietos projekto pavadinimas: “Nidos žvejo etnografinės sodybos renesansas: naujos veiklos ir patirtys”

Vietos projekto teikėjas: Bį “Neringos muziejai”
Projekto paramos suma: 19 019,00 Eur

Vietos projektas įgyvendintas pagal VPS II prioriteto “Žvejų bendruomenės vaidmens stiprinimas ir infrastruktūros atnaujinimas” priemonę “Žvejybos tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas” (kodas BIVP-AKVA-SAVA-3).

Projekto įgyvendinimo metu Neringos muziejai įsigijo projektorių, integruotą kompiuterį, video grindų judesio daviklius, inventorių edukacinių programų įgyvendinimui, istorinį žvejo aprangos komplektą (1 vnt.: Mažosios
Lietuvos regiono vyro kostiumą), sulankstomas kėdes (15 vnt.), stalus (3 vnt ), sėdmaišius (2 vnt.), skėčius (2 vnt.), krepšius (5 vnt.), laistytuvus (5 vnt.), kastuvus (15 vnt.), kauptukus (15 vnt.), trašų, juodžemio, sėklų ir atliko Nidos žvejo etnografinės sodybos patalpų remonto darbus. Taip pat projekto metu buvo parengtos 3 edukacinės programos bei įsigytas nemateralus turtas: edukaciniai plaukimai laivu (mažiausiai 6 kartai per 24 mėn.), žuvų iškamšų gamyba. 


PROJEKTAS NR. 63VS-PV21-1-00875-PR001
Vietos projekto pavadinimas: “Istorinės ekspozicijos apie Juokrantės žvejų gyvenimą atnaujinimas”

Vietos projekto teikėjas: Liudviko Rėzos kultūros centras
Projekto vertė: 5260,30 Eur.

 

Vietos projektas įgyvendintas pagal VPS II prioriteto “Žvejų bendruomenės vaidmens stiprinimas ir infrastruktūros atnaujinimas” priemonę “Žvejybos tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas” (kodas BIVP-AKVA-SAVA-3).

Projekto metu buvo atnaujinta Liudviko Rėzos kultūros centro II aukšte esanti istorinė ekspozicija apie Juodkrantės žvejų gyvenimą. Ekspozicija papildyta istorinėmis fotografijomis, kuriose užfiksuotas žvejų gyvenimo būdas ir kasdienybė. 

PROJEKTAS NR. 
Vietos projekto pavadinimas:  „Žvejybos infrastruktūros sukūrimas Neringos savivaldybėje“

Vietos projekto teikėjas: Neringos savivaldybės administracija
Projekto vertė: 149 584,00  Eur.

 

Vietos projektas įgyvendintas pagal VPS II prioriteto “Žvejų bendruomenės vaidmens stiprinimas ir infrastruktūros atnaujinimas” priemonę „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos“, kodas BIVP-AKVA-9

Projekto metu buvo įrengta pontoninė prieplauka Nidoje greta esamo žvejų sandėlio Purvynės gatvėje. Pontoninė sistema su atskirais plastikiniais pontonais turi aštuonis švartavimosi pirštus ir sudaro galimybę saugiai bei patogiai švartuotis šešiolikai žvejų laivelių (valčių).

Taip pat  įrengta pontoninė prieplauka Gintaro įlankoje ties Juodkrantės žvejų naudojama teritorija. Ši pontoninė sistema su atskirais betoniniais pontonais turi dešimt švartavimosi pirštų ir sudaro galimybę švartuotis aštuoniolikai žvejų laivelių (valčių).


VP įgyvendintojo pavadinimas Vietos projekto pavadinimas Projekto numeris Įgyvendinimo laikotarpis VPS priemonės pavadinimas
Biudžetinė įstaiga „Neringos muziejai“ Nidos žvejo etnografinės sodybos renesansas: naujos veiklos ir patirtys VIDM-AKVA-6.2.3-4.1 2019-04-03 -2021-09-30 Žvejybos tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas, kodas BIVP-AKVA-SAVA-3
Liudviko Rėzos kultūros centras Istorinės ekspozicijos apie Juodkrantės žvejų gyvenimą atnaujinimas VIDM-AKVA-6.2.3-15.1 2022-01-28 -2022-08-31 Žvejybos tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas, kodas BIVP-AKVA-SAVA-3
J. Šato žuvies apdirbimo įmonė J. Šato žuvies apdirbimo įmonės plėtra VIDM-AKVA-6.1.1-12.1 2020.04.17 – Priemonė “Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos”, kodas BIVP-AKVA-2
Neringos savivaldybės administracija  „Žvejybos infrastruktūros sukūrimas Neringos savivaldybėje“  VIDM-AKVA-6.1.2-22.1  2022.05.09 – Priemonė „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos“, kodas BIVP-AKVA-9