Asociacijos “Vidmarės” projekto „Neringos žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategija 2016-2023 m.“, kodas 63VS-KL-16-1-00093-PR001:

Kvietimas Nr. 29 (2023-03-30 – 2023-05-02)

Priemonė „Žvejybos tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-3:

Finansavimo sąlygų aprašas (atsisiųsti)

Paraiškos forma (atsisiųsti)

Jungtinės veiklos sutartis (atsisiųsti)

 

2022 m. KVIETIMŲ GRAFIKAS (2021-12-10)

 

Papildoma dokumentacija ir informacija:

  • Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ administravimo taisyklės.