Pilietinei visuomenei

 • Gytis Vaičikauskas, narys
 • Arvydas Švagždys, narys
 • Edita Anglickaitė-Beržinskienė, narė
 • Viktoras Valceris, narys

Verslui

 • Rita Eičinienė, narė
 • Karolis Tamulis, narys
 • Ernestas Pocius, narys
 • Robertas Kazlauskas, narys

Vietos valdžiai

 • Vilma Kavaliova, pirmininkė
 • Renata Jakienė, narė
 • Indrė Kairytė, narė