Pilietinei visuomenei

 • Arvydas Švagždys
 • Liucija Olišauskienė
 • Viktoras Valceris
 • Darius Dzidzevičius

Verslui

 • Rita Eičinienė
 • Karolis Tamulis
 • Ernestas Pocius
 • Robertas Kazlauskas

Vietos valdžiai

 • Vilma Kavaliova, pirmininkė
 • Renata Jakienė
 • Indrė Kairytė