Neringos žuvininkystės regiono plėtros strategijos parengimas

1. Neringos žuvininkystės regiono plėtros strategijos parengimas. Paramos sutarties Nr. 35PP-KL-15-1-00004-PR001. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2016-05-13 iki 2016-09-06. Faktiškai patirtų išlaidų suma: 10 504,80 Eur. Finansavimo šaltinis: Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos ketvirtojo sąjungos prioriteto “Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimo” priemonė “Parengiamoji parama”.

2. Projektas  “Kuršių marių produktyvumo didinimas ir rekreacinės bei verslinės žvejybos galimybių plėtra naudojant dirbtinius rifus”. Paramos sutarties Nr. 28MŽ-KL-19-1-01063-PR001 Stendas VP

Asociacija „Vidmarės“ kartu su partneriu mokslininku dr.Arvydu Švagždžiu įdyvendino projektą „Kuršių marių produktyvumo didinimas ir rekreacinės bei verslinės žvejybos galimybių plėtra naudojant dirbtinius rifus“ projektas Nr.28MŽ-KL-19-1-01063-PR001. Projektas įgyvendintas ir finansuotas iš EJRŽF ir LR valstybės biudžeto lėšų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonę „Mokslininkų ir žvejų partnerystės“. Projektas skirtas rekreacinės žvejybos Kuršių mariose patrauklumo plėtrai ir verslinės žvejybos efektyvumo didinimui, tuo pačiu didinant natūralų Kuršių marių produktyvumą, bioįvairovę, žuvų išteklius, mitybos bazę bei nerštaviečių plotą. 

 Kuršių marių rifai https://youtu.be/US7WJS_8tEY