Neringos žuvininkystės regiono plėtros strategijos parengimas

1. Neringos žuvininkystės regiono plėtros strategijos parengimas. Paramos sutarties Nr. 35PP-KL-15-1-00004-PR001. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2016-05-13 iki 2016-09-06. Faktiškai patirtų išlaidų suma: 10 504,80 Eur. Finansavimo šaltinis: Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos ketvirtojo sąjungos prioriteto “Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimo” priemonė “Parengiamoji parama”.

2. Projektas  “Kuršių marių produktyvumo didinimas ir rekreacinės bei verslinės žvejybos galimybių plėtra naudojant dirbtinius rifus”. Paramos sutarties Nr. 28MŽ-KL-19-1-01063-PR001 Stendas VP