Atlyginimai

Eil. Nr. Pareigybė Atlyginimas Eur Bruto Atlyginimas Eur Neto Kategorija
1. VPS projekto vadovė ir VPS projekto viešųjų ryšių specialistė 814,87 628,88 A13

A12

2. VPS projekto administratorė 377,63 287,00 A12
3. VPS projekto viešųjų ryšių specialistas 377,63 287,00 A12
4. VPS projekto finansininkė 188,81 143,50 A12