Atlyginimai

Eil. Nr. Pareigybė Kategorija
1. VPS projekto vadoas A14
2. VPS projekto administratorė A12
3. VPS projekto viešųjų ryšių specialistas A12
4. VPS projekto finansininkė A12