Asociacijos “Vidmarės” projekto „Neringos žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategija 2016-2023 m.“, kodas 63VS-KL-16-1-00093-PR001:

Kvietimas Nr. 30 (2023-07-05  –  2023- 08-05)

„Tvarus ekonominis vystymasis ir konkurencingumo didinimas“ Nr. BIVP-AKVA- SAVA-4

Finansavimo sąlygų aprašas (atsisiųsti)

Paraiškos forma (atsisiųsti)

Verslo panas (atsisiųsti)

Inovacijos metodika (atsisiųsti)

 

Asociacijos “Vidmarės” projekto „Neringos žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategija 2016-2023 m.“, kodas 63VS-KL-16-1-00093-PR001:

Kvietimas Nr. 29 (2023-03-30 – 2023-05-02)

Priemonė „Žvejybos tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-3:

Finansavimo sąlygų aprašas (atsisiųsti)

Paraiškos forma (atsisiųsti)

Jungtinės veiklos sutartis (atsisiųsti)

 

Asociacijos “Vidmarės” projekto “Neringos žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategija 2016-2020 m.”, kodas 63VS-KL-16-1-00093-PR001

Kvietimas Nr. 26 (2022-11-24 – 2022-12-30)

VPS priemonė „Tvarus ekonominis vystymasis ir konkurencingumo didinimas“ kodas BIVP-AKVA-SAVA-4

Finansavimo sąlygų aprašas (atsisiųsti)

Paraiškos forma (atsisiųsti)

Verslo planas (atsisiųsti)

Asociacijos “Vidmarės” inovacijos metodika (atsisiųsti)

 

Kvietimas Nr. 27 (2022-11-24 – 2022-12-30)

VPS priemonė „Žvejybos tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas“ kodas BIVP-AKVA-SAVA-3

Finansavimo sąlygų aprašas (atsisiųsti)

Vietos projekto paraiškos forma (atsisiųsti)

Jungtinės veiklos sutartis (atsisiųsti)

 

Kvietimas Nr. 28 (2022-11-29 – 2022-12-30)

VPS priemonė “Žvejybos sektoriaus dalyvių bendradarbiavimas” kodas BIVP-AKVA-SAVA-4

Finansavimo sąlygų aprašas (atsisiųsti)

Vietos projekto paraiškos forma (atsisiųsti)

Jungtinės veiklos sutartis (atsisiųsti)

 

Asociacijos “Vidmarės” projekto “Neringos žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategija 2016-2020 m.”, kodas 63VS-KL-16-1-00093-PR001

Kvietimas Nr. 1 (2018-06-28 – 2018-08-09)

VPS priemonė „Žvejybos verslo konkurencingumo didinimas, prisitaikant prie aplinkos pokyčių“ kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

Finansavimo sąlygų aprašas (atsisiųsti)

Paraiškos forma (atsisiųsti)

Verslo planas (atsisiųsti)

 

VPS priemonė „Žvejybos tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas“ kodas BIVP-AKVA-SAVA-3

Finansavimo sąlygų aprašas (atsisiųsti)

Paraiškos forma (atsisiųsti)

Jungtinė veiklos sutartis (atsisiųsti)

 

KVIETIMAS Nr.2 (2018-09-25 – 2018-10-31)

Priemonė “Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas”, kodas BIVP-AKVA-4

Finansavimo sąlygų aprašas (atsisiųsti)

Paraiškos forma (atsisiųsti)

Verslo planas (atsisiųsti)

 

 Priemonė “Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos”, kodas BIVP-AKVA-2

Finansavimo sąlygų aprašas (atsisiųsti)

Paraiškos forma (atsisiųsti)

Verslo planas (atsisiųsti)

 Priemonė “Žvejybos uostai, iškrovimo vietos”, kodas BIVP-AKVA-9

Finansavimo sąlygų aprašas (atsisiųsti)

Paraiškos forma (atsisiųsti)

Jungtinės veiklos sutartis (atsisiųsti)

 

 

Kvietimas Nr. 3 ( 2018-12-18 – 2019-02-01)

Priemonė “Žvejybos sektoriaus dalyvių bendradarbiavimas”, kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (atsisiųsti)

Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma (atsisiųsti)

Priedas Nr. 2 Jungtinės veiklos sutarties forma (atsisiųsti)

 

 

Kvietimas Nr. 4 (2019-03-05 – 2019-04-05)

Priemonė „Žvejybos tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-3

Finansavimo sąlygų aprašas (atsisiųsti)

Vietos projekto paraiškos forma (atsisiųsti)

Jungtinės veiklos sutarties forma (atsisiųsti)

 

Kvietimas Nr. 5 (2020-01-14 – 2020-02-24)

VPS priemonė „Žvejybos tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas“ kodas BIVP-AKVA-SAVA-3

Finansavimo sąlygų aprašas (atsisiųsti)

Vietos projekto paraiškos forma (atsisiųsti)

Jungtinės veiklos sutartis (atsisiųsti)

 

Kvietimas Nr. 6 (2020-01-14 – 2020-03-02)

VPS priemonė Žvejybos sektoriaus dalyvių bendradarbiavimas“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2

Finansavimo sąlygų aprašas (atsisiųsti)

Vietos projekto paraiškos forma (atsisiųsti)

Jungtinės veiklos sutartis (atsisiųsti)

 

Kvietimas Nr. 8 (2020-01-14 – 2020-03-06)

VPS priemonė „Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos“, kodas BIVP-AKVA-2

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA BIVP-AKVA-2-1)

Paraiškos forma (atsisiųsti)

Verslo plano forma (atsisiųsti)

 

Kvietimas Nr. 9 (2020-01-14 – 2020-03-09) (atsisiųsti)

VPS priemonė „Žvejybos verslo konkurencingumo didinimas, prisitaikant prie aplinkos pokyčių“ kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

Finansavimo sąlygų aprašas (atsisiųsti)

Paraiškos forma (atsisiųsti)

Jungtinės veiklos sutartis (atsisiųsti)

 

Kvietimas Nr. 7 (2020-01-14 – 2020-03-13) (atsisiųsti)

VPS priemonė „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos“, kodas BIVP-AKVA-9

Finansavimo sąlygų aprašas (atsisiųsti)

Paraiškos forma (atsisiųsti)

Jungtinės veiklos sutartis (atsisiųsti)

 

 

Kvietimas Nr. 10 (2020-02-04 – 2020-03-21) (atsisiųsti)

VPS priemonė “Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas”, kodas BIVP-AKVA-4

Finansavimo sąlygų aprašas (atsisiųsti)

Paraiškos forma (atsisiųsti)

Verslo planas (atsisiųsti)

 

Kvietimas Nr. 11 (2020-03-10 – 2020-04-14) (atsisiųsti)

VPS priemonė „Žvejybos tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas“ kodas BIVP-AKVA-SAVA-3

Finansavimo sąlygų aprašas (atsisiųsti)

Paraiškos forma (atsisiųsti)

Jungtinė veiklos sutartis (atsisiųsti)

 

Priemonė “Žvejybos sektoriaus dalyvių bendradarbiavimas”, kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2

Finansavimo sąlygų aprašas (atsisiųsti)

Paraiškos forma (atsisiųsti)

Jungtinės veiklos sutartis (atsisiųsti)

 

Kvietimas Nr. 12 (2020-03-10 – 2020-04-17) (atsisiųsti)

Priemonė “Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos”, kodas BIVP-AKVA-2

Finansavimo sąlygų aprašas (atsisiųsti)

Paraiškos forma (atsisiųsti)

Verslo plano forma (atsisiųsti)

 

Kvietimas Nr. 13 (2020.06.16 – 2020.07.17)

VPS priemonė “Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos”, kodas BIVP-AKVA-2

Finansavimo sąlygų aprašas (atsisiųsti)

Paraiškos forma (atsisiųsti)

Verslo plano forma (atsisiųsti)

 

Kvietimas Nr. 14 (2020.06.23 – 2020.07.27)

VPS priemonė “Žvejybos tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas”, kodas BIVP-AKVA-SAVA-3

Finansavimo sąlygų aprašas (atsisiųsti)

Paraiškos forma (atsisiųsti)

Jungtinės veiklos sutarties forma (atsisiųsti)

 

Kvietimas Nr. 15 (2020-11-05 – 2020-12-07) (atsisiųsti)

VPS priemonė „Žvejybos tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas“ kodas BIVP-AKVA-SAVA-3

Finansavimo sąlygų aprašas (atsisiųsti)

Vietos projekto paraiškos forma (atsisiųsti)

Jungtinės veiklos sutartis (atsisiųsti)

 

Kvietimas Nr. 16 (2020-11-05– 2020-12-07) (atsisiųsti)

VPS priemonė „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos“, kodas BIVP-AKVA-9

Finansavimo sąlygų aprašas (atsisiųsti)

Paraiškos forma (atsisiųsti)

Jungtinės veiklos sutartis (atsisiųsti)

 

Kvietimas Nr. 17 (2020-11-05 – 2020-12-07) (atsisiųsti)

VPS priemonė „Žvejybos verslo konkurencingumo didinimas, prisitaikant prie aplinkos pokyčių“ kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

Finansavimo sąlygų aprašas (atsisiųsti)

Paraiškos forma (atsisiųsti)

Jungtinės veiklos sutartis (atsisiųsti)

 

Kvietimas Nr. 18 (2021-05-11 – 2021-06-14)

VPS priemonė „Tvarus ekonominis vystymasis ir konkurencingumo didinimas“ kodas BIVP-AKVA-SAVA-4

Finansavimo sąlygų aprašas (atsisiųsti)

Paraiškos forma (atsisiųsti)

Verslo planas (atsisiųsti)

 

Kvietimas Nr. 19 (2021-08-26 – 2021-09-27)

VPS priemonė „Tvarus ekonominis vystymasis ir konkurencingumo didinimas“ kodas BIVP-AKVA-SAVA-4

Finansavimo sąlygų aprašas (atsisiųsti)

Paraiškos forma (atsisiųsti)

Verslo planas (atsisiųsti)

Asociacijos “Vidmarės” inovacijos metodika (atsisiųsti)

 

Kvietimas Nr. 20 (2021-11-23 – 2021-12-31)

VPS priemonė „Tvarus ekonominis vystymasis ir konkurencingumo didinimas“ kodas BIVP-AKVA-SAVA-4

Finansavimo sąlygų aprašas (atsisiųsti)

Paraiškos forma (atsisiųsti)

Verslo planas (atsisiųsti)

Asociacijos “Vidmarės” inovacijos metodika (atsisiųsti)

 

 

Kvietimas Nr. 21 (2022-01-13 – 2022-02-28)

VPS priemonė „Tvarus ekonominis vystymasis ir konkurencingumo didinimas“ kodas BIVP-AKVA-SAVA-4

Finansavimo sąlygų aprašas (atsisiųsti)

Paraiškos forma (atsisiųsti)

Verslo planas (atsisiųsti)

Asociacijos “Vidmarės” inovacijos metodika (atsisiųsti)

 

Kvietimas Nr. 22 (2022-04-07 – 2022-05-09)

VPS priemonė „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos“ kodas BIVP-AKVA-9

Finansavimo sąlygų aprašas (atsisiųsti)

Paraiškos forma (atsisiųsti)

Verslo planas (atsisiųsti)

 

Kvietimas Nr. 23 (2022-04-14 – 2022-05-30)

VPS priemonė “Žvejybos verslo konkurencingumo didinimas, prisitaikant prie aplinkos pokyčių” kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

Finansavimo sąlygų aprašas (atsisiųsti)

Paraiškos forma (atsisiųsti)

Jungtinės veiklos sutarties forma (atsisiųsti)

 

Kvietimas Nr. 24 (2022-04-14 – 2022-06-10)

VPS priemonė “Žvejybos sektoriaus dalyvių bendradarbiavimas” kodas BIVP-AKVA-SAVA-2

Finansavimo sąlygų aprašas (atsisiųsti)

Paraiškos forma (atsisiųsti)

Jungtinės veiklos sutarties forma (atsisiųsti)

 

Kvietimas Nr. 25 (2022-08-02 – 2022-09-12)

VPS priemonė “Žvejybos verslo konkurencingumo didinimas, prisitaikant prie aplinkos pokyčių”, kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

Finansavimo sąlygų aprašas (atsisiųsti)

Paraiškos forma (atsisiųsti)

Jungtinės veiklos sutarties forma (atsisiųsti)