2020 metai

Kvietimas į PAK posėdį (atsisiųsti)

PAK susirinkimo protokolas Nr. 1 (atsisiųsti)

PAK susirinkimo dalyvių registracija (atsisiųsti)

_____________________________________

Kvietimas į PAK posėdį (atsisiųsti)

PAK susirinkimo protokolas Nr. 2 (atsisiųsti)

PAK susirinkimo dalyvių registracija (atsisiųsti)

2018 metai

Kvietimas į PAK posėdį (atsisiųsti)

PAK susirinkimo protokolas Nr. 1 (atsisiųsti)

PAK susirinkimo dalyvių registracija (atsisiųsti)

2019 metai

Kvietimas į PAK posėdį (atsisiųsti)

PAK susirinkimo protokolas Nr. 1 (atsisiųsti)

PAK susirinkimo dalyvių registracija (atsisiųsti)

NERINGOS ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ ASOCIACIJA „VIDMARĖS“

 

INFORMACIJA APIE ŽRVVG VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO REZULTATUS

 

Eil. nr. Pareiškėjo rekvizitai Paraiškos atpažinties kodas Paraiškos pateikimo data Vietos projekto pavadinimas Vietos projekto paraiškos administracinės atitikties vertinimas Vietos projekto paraiškos kokybės įvertinimo balas Pastabos
1. BĮ Neringos muziejai, kodas 300564491 VIDM-AKVA-6.2.3-1.1 2018.08.09 Nidos žvejo etnografinės sodybos renesansas: naujos veiklos ir patirtys Teigiama 100 2019.02.07 pareiškėjas paraišką atsiėmė
2. Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“ VIDM-AKVA-6.2.3-1.2 2018.08.09 Pamario krašto žvejybos tradicijų, papročių puoselėjimo ir sklaidos projektas „AšAkA“ Teigiama 15 Surinkta per mažai balų
3. BĮ Neringos muziejai, kodas 300564491 VIDM-AKVA-6.2.3-4.1 2019.04.03 Nidos žvejo etnografinės sodybos renesansas: naujos veiklos ir patirtys Teigiama 100 Paraiška vertinama
4. Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“ VIDM-AKVA-6.2.3-4.2 2019.04.05 Pamario krašto žvejybos tradicijų, papročių puoselėjimo ir sklaidos projektas „AšAkA“ Neigiama Administracinė atitiktis įvertinta neigiamai
5. Neringos savivaldybės administracija VIDM-AKVA-6.1.2-9.1 2020.03.09 Žvejybos konkurencingumo didinimas Neringoje Teigiama 55 Pareiškėjas paraišką atsiėmė
6. Neringos savivaldybės administracija VIDM-AKVA-6.3.2-7.1 2020.03.13 Žuvų laimikio tvarkymo infrastruktūros gerinimas Neringoje Teigiama 65 Pareiškėjas paraišką atsiėmė
7. J. Šato žuvies apdirbimo įmonė VIDM-AKVA-6.1.1-12.1 2020.04.17 J. Šato žuvies apdirbimo įmonės plėtra Teigiama 25 Paraiška vertinama
8. Neringos savivaldybės administracija VIDM-AKVA-6.1.2-17.1 2020.12.07 Žvejybos verslo konkurencingumo didinimas Neringoje Teigiama 61 Paraiška vertinama
9. Neringos savivaldybės administracija VIDM-AKVA-6.3.2-16.1 2020.12.07 Žuvų laimikio tvarkymo infrastruktūros gerinimas Neringoje Teigiama 65 Paraiška vertinama
10. Liudviko Rėzos kultūros centras VIDM-AKVA-6.2.3-15.1 2020.12.07 Istorinės ekspozicijos apie Juodkrantės žvejų gyvenimą atnaujinimas Teigiama 50 Paraiška vertinama