2023 metai

Kvietimas į PAK posėdį (atsisiųsti)

PAK susirinkimo protokolas Nr. 3 (atsisiųsti)

 

Kvietimas į PAK posėdį (atsisiųsti)

PAK susirinkimo protokolas Nr. 2 (atsisiųsti)

 

Kvietimas į PAK posėdį (atsisiųsti)

PAK susirinkimo protokolas Nr. 1 (atsisiųsti)

2022 metai

Kvietimas į PAK posėdį (atsisiųsti)

PAK susirinkimo protokolas Nr. 1 (atsisiųsti)

PAK susirinkimo dalyvių registracija (atsisiųsti)

 

Kvietimas į PAK posėdį (atsisiųsti)

PAK susirinkimo protokolas Nr. 2 (atsisiųsti)

PAK susirinkimo dalyvių registracija (atsisiųsti)

 

Kvietimas į PAK posėdį (atsisiųsti)

PAK susirinkimo protokolas Nr. 3 (atsisiųsti)

PAK susirinkimo dalyvių registracija

 

Kvietimas į PAK posėdį (atsisiųsti)

PAK susirinkimo protokolas Nr. 4 (atsisiųsti)

PAK susirinkimo dalyvių registracija

 

Pranešimas dėl valdybos narių susirinkimo (PAK) 2022.08.10

Valdybos narių susirinkimo protokolas (PAK) Nr. 5 2022.08.19

Asmenų nusišalinimo prašymas

Valdybos narių registracija

2020 metai

Kvietimas į PAK posėdį (atsisiųsti)

PAK susirinkimo protokolas Nr. 1 (atsisiųsti)

PAK susirinkimo dalyvių registracija (atsisiųsti)

_____________________________________

Kvietimas į PAK posėdį (atsisiųsti)

PAK susirinkimo protokolas Nr. 2 (atsisiųsti)

PAK susirinkimo dalyvių registracija (atsisiųsti)

2018 metai

Kvietimas į PAK posėdį (atsisiųsti)

PAK susirinkimo protokolas Nr. 1 (atsisiųsti)

PAK susirinkimo dalyvių registracija (atsisiųsti)

2019 metai

Kvietimas į PAK posėdį (atsisiųsti)

PAK susirinkimo protokolas Nr. 1 (atsisiųsti)

PAK susirinkimo dalyvių registracija (atsisiųsti)

NERINGOS ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ ASOCIACIJA „VIDMARĖS“

 

INFORMACIJA APIE ŽRVVG VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO REZULTATUS

Eil. Nr. Pareiškėjo rekvizitai Paraiškos atpažinties kodas Paraiškos pateikimo data Vietos projekto pavadinimas Vietos projekto paraiškos administracinės atitikties vertinimas Vietos projekto paraiškos kokybės įvertinimo balas Pastabos
1. BĮ Neringos muziejai, kodas 300564491 VIDM-AKVA-6.2.3-1.1 2018.08.09 Nidos žvejo etnografinės sodybos renesansas: naujos veiklos ir patirtys Teigiama 100 2019.02.07 pareiškėjas paraišką atsiėmė
2. Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“ VIDM-AKVA-6.2.3-1.2 2018.08.09 Pamario krašto žvejybos tradicijų, papročių puoselėjimo ir sklaidos projektas „AšAkA“ Neigiama 15
3. BĮ Neringos muziejai, kodas 300564491 VIDM-AKVA-6.2.3-4.1 2019.04.03 Nidos žvejo etnografinės sodybos renesansas: naujos veiklos ir patirtys Teigiama 100 Įgivendintas
4. Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“ VIDM-AKVA-6.2.3-4.2 2019.04.05 Pamario krašto žvejybos tradicijų, papročių puoselėjimo ir sklaidos projektas „AšAkA“ Neigiama Administracinė atitiktis įvertinta neigiamai
5. Neringos savivaldybės administracija VIDM-AKVA-6.1.2-9.1 2020.03.09 Žvejybos konkurencingumo didinimas Neringoje Teigiama 55 Pareiškėjas paraišką atsiėmė
6. Neringos savivaldybės administracija VIDM-AKVA-6.3.2-7.1 2020.03.13 Žuvų laimikio tvarkymo infrastruktūros gerinimas Neringoje Teigiama 65 Pareiškėjas paraišką atsiėmė
7. J. Šato žuvies apdirbimo įmonė VIDM-AKVA-6.1.1-12.1 2020.04.17 J. Šato žuvies apdirbimo įmonės plėtra Teigiama 25 Įgyvendintas
8. Neringos savivaldybės administracija VIDM-AKVA-6.1.2-17.1 2020.12.07 Žvejybos verslo konkurencingumo didinimas Neringoje Teigiama 61 Pareiškėjas paraišką atsiemė
9. Neringos savivaldybės administracija VIDM-AKVA-6.3.2-16.1 2020.12.07 Žuvų laimikio tvarkymo infrastruktūros gerinimas Neringoje Teigiama 65 Paraiškėjas paraišką atsiemė
10. Liudviko Rėzos kultūros centras VIDM-AKVA-6.2.3-15.1 2020.12.07 Istorinės ekspozicijos apie Juodkrantės žvejų gyvenimą atnaujinimas Teigiama 50 Įgivendintas
11. Daliaus Sereikos individuali įmonė VIDM-AKVA-6.1.2-19.1 2021.09.27 Daliaus Sereikos individualios įmonės plėtra Teigiama 40 Projektas įgyvendinamas
12. UAB „Kauneckių“ VIDM-AKVA-6.1.2-20.1 2021.12.31 UAB „Kauneckių“ įmonės plėtra Teigiama 60 Projektas įgyvendinamas
13. UAB „Svarbi žuvis“ VIDM-AKVA-6.1.2-21.1 2022.02.28 UAB „Svarbi žuvis“ įmonės plėtra Teigiama 50 Paraišką atsiemė
14. Neringos savivaldybės administracija VIDM-AKVA-6.1.2-22.1 2022-05-09 „Žvejybos infrastruktūros sukūrimas Neringos savivaldybėje“ Teigiama 60 Įgyvendintas
15. Neringos muziejai VIDM-AKVA-6.2.3.-27.1.  2022-12-30 “Istorinės ekspozicijos apie Nidos žvejų gyvenimą atnaujinimas” Teigiama 50 Paraišką atsiemė
16. UAB „Umamis“ VIDM-AKVA 6.1.2.-26.1  2022-12-30 UAB „Umamis“ verslo plėtra Teigiama 65 Įgyvendintas
17. Neringos savivaldybės administracija VIDM-AKVA-6.1.2.-28.1.  2022-12-30 “Žvejybos sektoriaus dalyvių bendradarbiavimas Neringos savivaldybėje” Teigiama 60 Įgyvendintas
18. Asociacija ,,Parnidė” VIDM-AKVA. 6.1.2-25.1  2022-09-12 “Verslui palankios aplinkos kūrimas” Teigiama 55 Įgyvendintas
18. Liudviko Rėzos kultūros centras Nr.VIDM-AKVA-6.2.3-29.1  2023-05-02 „Senųjų žvejų aprangos
rekonstrukcija, siekiant populiarinti kuršininkų tradicinį amatą“
Teigiama  50 Įgyvendintas
19. Nedo Venckaus projektas Nr.VIDM-AKVA-6.1.2.-30.1  2023-08-04 Nedo Venckaus individualios veiklos skatinant žuvies vartojimą vystymas Teigiama 40 Įgyvendintas