Eil. Nr. Pareiškėjas Registracijos kodas (pagal VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro duomenis) Vietos projekto paraiškos gavimo data Vietos projekto pavadinimas Vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) kodas VPS priemonės / veiklos srities kodas Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti, Eur
1  Daliaus Sereikos individuali įmonė  152779454  2021.09.27  Daliaus Sereikos individualios įmonės plėtra  VIDM-AKVA-6.1.2-19.1   „Tvarus ekonominis vystymasis ir konkurencingumo didinimas“
Nr.BIVP-AKVA-SAVA-4
  74 666,00 Eur
2  UAB „Kauneckių“  152759619  2021.12.31  UAB „Kauneckių“ įmonės plėtra  VIDM-AKVA-6.1.2-20.1   „Tvarus ekonominis vystymasis ir konkurencingumo didinimas“
Nr.BIVP-AKVA-SAVA-4
 78 082,00 Eur
3  UAB „Svarbi žuvis“  304832104  2022.02.28  UAB „Svarbi žuvis“ įmonės plėtra  VIDM-AKVA-6.1.2-21.1   „Tvarus ekonominis vystymasis ir konkurencingumo didinimas“
Nr.BIVP-AKVA-SAVA-4
  157 872,00 eur
4  Neringos savivaldybės administracija  188754378  2022-05-09  „Žvejybos infrastruktūros sukūrimas Neringos savivaldybėje“  VIDM-AKVA-6.1.2-22.1 „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos“, kodas BIVP-AKVA-9  149 584,00 Eur