Eil. Nr. Vietos projekto paraiškos gavimo data Pareiškėjas Vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) kodas Vietos projekto pavadinimas

 

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti, Eur VPS priemonės / veiklos srities kodas
Pavadinimas Registracijos kodas (pagal VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro duomenis)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2020.04.17 J. Šato žuvies apdirbimo įmonė 152730891 VIDM-AKVA-6.1.1-12.1 J. Šato žuvies apdirbimo įmonės plėtra 26518,93 Eur BIVP-AKVA-2
2 2020.12.07 Liudviko Rėzos kultūros centras 188211813 VIDM-AKVA-6.2.3-15.1 Istorinės ekspozicijos apie Juodkrantės žvejų gyvenimą atnaujinimas 4997,29 Eur BIVP-AKVA-SAVA-3