Veiklos aprašymas


Asociacija “Vidmarės” įsteigta 2011 m. lapkričio 18 d. (steigiamojo susirinkimo protokolas, steigimo sutartis, registracijos pažymėjimas asociacijos “Vidmarės” būstinėje).

2015 m. spalio 15 d. visuotinis narių susirinkimas patvirtino sprendimą tapti NERINGOS ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ ASOCIACIJA “VIDMARĖS” (NŽRVVG)

Įstaigos darbo laikas:  I – IV , nuo 8.00 val. iki 17.00 val., V nuo 8.00 val. iki 16.45 val., pietų pertrauka kasdien nuo 12.00 val. iki 12.45 val.

Tikslai


Asociacijos tikslas – saugoti ir racionaliai naudoti gamtinius išteklius, vykdyti tvarią žuvininkystės plėtrą Neringoje, skatinti žuvų produktų gamybą, propaguojant tautinio paveldo išsaugojimą, pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes skatinti Neringos savivaldybės plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant Neringos savivaldybės plėtros planus, programas bei projektus Neringos savivaldybės teritorijoje. Tuo tikslu siekti Asociacijos narių veiklos koordinavimo ir jos narių interesų atstovavimo bei tenkinti kitus viešuosius interesus pagal išvardintas veiklos rūšis.

Uždaviniai

 • atstovauti ir ginti Asociacijos narių interesus įvairiose valstybinėse ir kitose Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių organizacijose;
 • skatinti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valstybių žvejų ir gamtosaugos organizacijų bendradarbiavimą, kuriuo siekiama dalintis aktualia asociacijų nariams informacija ir keistis geriausia praktika;
 • skatinti žuvininkystės sektoriaus plėtrą;
 • apsaugoti žvejojamos ir kitos žuvies išteklius ir globoti jų reprodukciją;
 • organizuoti racionalų žvejybos ūkį;
 • puoselėti žvejybos kultūros tradicijas, taikant pažangius žvejybos metodus;
 • propaguoti gamtosaugos idėjas;
 • ugdyti atsakingą Asociacijos narių požiūrį į gamtą;
 • skatinti pakrančių ir gyvenviečių, kuriose vykdoma žuvininkystės veikla, aplinkos kokybės gerinimą;
 • skatinti tarptautinį ir vietos žuvininkystės regionų bendradarbiavimą;
 • organizuoti žuvininkystės sektoriaus darbuotojų mokymą, kvalifikacijos kėlimo kursus, prireikus ir perkvalifikavimo kursus;
 • organizuoti žuvininkystės sektoriaus darbuotojų stažuotes Lietuvoje ir užsienio šalyse, diegti naujas technologijas;
 • bendradarbiauti vykdant mokslo tyrimo darbus žuvininkystės srityje;
 • siekti gauti Europos žuvininkystės fondų paramą, kuriant įvairius projektus ir strategijas;
 • vienyti žuvininkystės veikla užsiimančius asmenis, valdžios ir bendruomeninių bei nevyriausybinių organizacijų atstovus;
 • siekti pritraukti Asociacijos veikloje dalyvauti moteris ir jaunimą;
 • skatinti turizmo (ypač ekologinio) plėtrą;
 • dalyvauti bendruomenės veikloje siekiant išsaugoti senuosius Nidos, Preilos, Pervalkos, Juodkrantės žvejų kaimelius, jų natūralią aplinką;
 • dalyvauti siekiant išsaugoti istorinį paveldą ateitiems kartoms, prisidėti prie senų architektūrinių pastatų, paminklų, kurie susiję su žuvininkystės veikla, restauravimu;
 • tenkinti kitus, įstatymams neprieštaraujančius, viešuosius interesus.