Mūsų tikslai


Asociacijos tikslas – saugoti ir racionaliai naudoti gamtinius išteklius, vykdyti tvarią žuvininkystės plėtrą Neringoje, skatinti žuvų produktų gamybą, propaguojant tautinio paveldo išsaugojimą, pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes skatinti Neringos savivaldybės plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant Neringos savivaldybės plėtros planus, programas bei projektus Neringos savivaldybės teritorijoje. Tuo tikslu siekti Asociacijos narių veiklos koordinavimo ir jos narių interesų atstovavimo bei tenkinti kitus viešuosius interesus pagal išvardintas veiklos rūšis.

Naujienos


Patvirtinta Neringos ŽVVG 2023-2029 m. vietos plėtros strategija

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos vadovaudamasi 2024 m. sausio 11 d. NMA direktoriaus įsakymu Nr. BR1-7 skyrė finansavimą Neringos ŽVVG 2023–2029 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimui. Iki 70 proc. paramos sumos sudaro…

Read More

Kviečiame į asociacijos Vidmarės Neringos ŽVVG 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos pristatymo renginį

Kviečiame į asociacijos Vidmarės Neringos ŽVVG 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos pristatymo renginį 2023 m. rugpjūčio 16 dieną (trečiadienį) 15,30 val. kviečiame visus norinčius dalyvauti parengto projekto “Neringos ŽVVG 2023-2029 m. vietos…

Read More

Kviečiame susipažinti su Neringos ŽVVG “Vidmarės” 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos projektu

Kviečiame susipažinti su Neringos ŽVVG "Vidmarės" 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos projektu Vadovaujantis Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2023 - 2029 metų programos III prioriteto „Sąlygų tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir…

Read More

Asociacija „Vidmarės“ svečiavosi Utenoje

Asociacijos „Vidmarės“ Neringos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės nariai bei asociacijos partneriai birželio 20 – 22 dienomis lankėsi Utenos regiono vietos veiklos grupės organizuotame studijų vizite “Žvejybos paveldo išsaugojimas ir…

Read More