Veiklos aprašymas


Pasirašyta Neringos ŽVVG 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo sutartis

2024 m. kovo 14 d. Neringos ŽVVG asociacija “Vidmarės” su Nacionaline mokėjimo agentūraprie Žemės ūkio ministerijos pasirašė projekto „Neringos ŽRVVG 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimas” sutartį Nr.31SI-23-06-K-007-PR001. Projekto tikslas – įgyvendinus, atitinkančią kokybės kriterijus, vietos plėtros strategiją (toliau –VPS), sudaryti sąlygas tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bei kraštogilumos vietovėse ir skatinti žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymąsi.Siekiamas rezultatas – laiku ir tinkamai įgyvendinti Neringos ŽVVG 2023-2029 m. vietos plėtrosstrategiją, pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos trečiojo prioriteto„Sąlygų tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bei krašto gilumos vietovėsesudarymas ir žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymosi skatinimas“ priemonę „Vietosplėtros strategijų įgyvendinimas“.Neringos ŽRVVG 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimui skirta – 971 477,00 Eurdydžio parama (70 proc. paramos sumos sudaro Europos jūros reikalų, žvejybos ir akvakultūrosfondo lėšos, 30 proc. paramos sumos sudaro Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrojofinansavimo lėšos). Parama skirta pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021-2027 metųprogramos trečiojo prioriteto „Sąlygų tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salųbei krašto gilumos vietovėse sudarymas ir žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymosiskatinimas” priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas”.

Susipažinti su Neringos ŽRVVG 2023-2029 m. vietos plėtros strategija galite ČIA.

Naujienos


Patvirtinta Neringos ŽVVG 2023-2029 m. vietos plėtros strategija

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos vadovaudamasi 2024 m. sausio 11 d. NMA direktoriaus įsakymu Nr. BR1-7 skyrė finansavimą Neringos ŽVVG 2023–2029 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimui. Iki 70 proc. paramos sumos sudaro…

Read More

Kviečiame į asociacijos Vidmarės Neringos ŽVVG 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos pristatymo renginį

Kviečiame į asociacijos Vidmarės Neringos ŽVVG 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos pristatymo renginį 2023 m. rugpjūčio 16 dieną (trečiadienį) 15,30 val. kviečiame visus norinčius dalyvauti parengto projekto “Neringos ŽVVG 2023-2029 m. vietos…

Read More

Kviečiame susipažinti su Neringos ŽVVG “Vidmarės” 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos projektu

Kviečiame susipažinti su Neringos ŽVVG "Vidmarės" 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos projektu Vadovaujantis Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2023 - 2029 metų programos III prioriteto „Sąlygų tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir…

Read More

Asociacija „Vidmarės“ svečiavosi Utenoje

Asociacijos „Vidmarės“ Neringos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės nariai bei asociacijos partneriai birželio 20 – 22 dienomis lankėsi Utenos regiono vietos veiklos grupės organizuotame studijų vizite “Žvejybos paveldo išsaugojimas ir…

Read More