2018 m. liepos 12 d. Neringos socialinių paslaugų centre (Taikos g. 11/2, Neringa) vyko Neringos žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos 2016-2020 m. informacinis/konsultacinis renginys.

Susitikimo metu buvo pristatyta vietos plėtros strategija, supažindinta su patvirtintomis priemonėmis. Buvo aktyviai kviesta žvejus ir visuomenines organizacijas teikti paraiškas pagal priemones „Žvejybos verslo konkurencingumo didinimas, prisitaikant prie aplinkos pokyčių“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-1) ir „Žvejybos tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-3)