Kvietimas į visuotinį susirinkimą

Gerb. asociacijos "Vidmarės" nariai, Informuojame, kad vadovaujantis asociacijos „Vidmarės“ įstatų 34 bei 35 punktais, 2020 m. birželio 29 d. 16:00 val. įvyks asociacijos „Vidmarės“ visuotinis narių…