Kvietimas į visuotinį susirinkimą

Gerb. asociacijos "Vidmarės" nariai,

Vadovaujantis asociacijos "Vidmarės" įstatų 37 punktu, kviečiame jus į pakartotinį visuotinį narių susirinkimą, kuris įvyks 2022 m. gruodžio 12 d. 16.00 val.  adresu Taikos g. 2, Neringa (savivaldybės I a. salėje).

Siūloma darbotvarkė:

1. Dėl naujų narių priėmimo.

2. Dėl asociacijos "Vidmarės" prezidento rinkimų.

3. Kiti klausimai.

 

Prezidentė Rasa Baltrušaitienė


Kvietimas į visuotinį narių susirinkimą

Gerb. asociacijos "Vidmarės" nariai,

Informuojame, kad vadovaujantis asociacijos „Vidmarės“ įstatų 34 bei 35 punktais, 2022 m. lapkričio 30 d. 16:00 val. įvyks asociacijos „Vidmarės“ visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo vieta – Neringos savivaldybė, Taikos g. 2, Neringa, I a. posėdžių salė.

Kviečiame Jus dalyvauti susirinkime arba įgalioti atstovą, kuris turėtų teisę balsuoti pagal asociacijos „Vidmarės“ įstatus.

SIŪLOMA DARBOTVARKĖ

1. Dėl naujų narių priėmimo. UAB "Gintarinis uostas".

2. Dėl asociacijos "Vidmarės" prezidento rinkimų.

3. Kiti klausimai.


Kulinarijos knygoje – unikalūs patiekalai iš produktų, turinčių saugomos nuorodos statusą

Europos Sąjunga, siekdama populiarinti geriausius vietinius produktus, išleido kulinarijos knygą, kurioje pristatomi unikalūs visų 27 ES šalių garsių virtuvės šefų patiekalai, pagaminti su produktais, kurių pavadinimai saugomi kaip kilmės vietos arba geografinė nuoroda.

Europa turi nepaprastai turtingą ir įvairią kulinarijos istoriją. Ir tai lėmė ne tik tai, jog Europa yra itin platus žemynas, bet ir tradicijos, perduodamos iš kartos į kartą.

Daugelio puikių vietinių produktų pavadinimai yra įregistruoti kaip geografinės nuorodos. Seniai egzistuojanti Europos Sąjungos kokybės sistema saugo konkrečių gaminių pavadinimus, kurie buvo suteikti įvertinus unikalias produkto savybes, susijusias su geografine kilme bei išlikusiomis tradicinėmis žiniomis.

Iki 1992 m. Europos Sąjunga jau buvo priėmusi sprendimą apsaugoti kelis produktų pavadinimus. Šis sprendimas atsirado siekiant išsaugoti kulinarinį paveldą ir pasiūlyti ūkininkams bei gamintojams didesnes pajamas. Kokybės ženklu pažymėti Europos produktai išsiskiria unikaliomis savybėmis, būdingomis regionui, kuriame jie auginami ar ruošiami, o svarbiausia – jie yra puikios kokybės.

Saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN): tai produktai, kurie turi aiškų ir neginčijamą ryšį su savo gamybos vieta. Tai reiškia, kad visi gamybos proceso aspektai, paruošimas ir perdirbimas turi vykti konkrečiame regione, kuriam taikoma apsauga.

Saugoma geografinė nuoroda (SGN): šis ženklas paaiškina ryšį tarp regiono ir produkto pavadinimo. Skirtingai nei produktams su SKVN ženklu, šiam produktui reikia tik vienos viso proceso dalies (bent vieno etapo).

ES išleistoje kulinarijos knygoje profesionalūs virtuvės šefai dalijasi savo meile ir aistra produktams, su kuriais jie užaugo ir kurie jiems atnešė sėkmę. Vietinių regionų produktų, virtuvės šefų meistriškumo ir profesionalumo derinys lemia ypatingo skonio patiekalus. ES siekia įprasminti tokius produktus ir išlaikyti jiems suteiktą saugomos nuorodos statusą.

Kulinarijos knygoje pristatomas patiekalas su lietuviška Daujėnų namine duona, kuri įtraukta į Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą.

Visoje Europoje atpažįstamais ir vertinamais kokybės ženklais – SKVN, SGN arba garantuoto tradicinio gaminio (GTG) – jau garsėja šie lietuviški gaminiai: „Seinų/Lazdijų krašto medus“ (SKVN), „Žemaitiškas kastinys“ (GTG), „Lietuviškas skilandis“ (GTG), sūris „Liliputas“ (SGN), sūris „Džiugas“ (SGN), „Daujėnų naminė duona“ (SGN), „Lietuviškas varškės sūris“ (SGN), midus „Stakliškės“(SGN), „Kaimiškas Jovarų alus“ (SGN).

Registracijos ES Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre dar laukia „Nijolės Šakočienės šakotis“.

Žemės ūkio ministerija kviečia gamintojus, kurių produktų kokybė ar savybės yra glaudžiai susijusios su geografine vietove arba ilgametėmis gamybos tradicijomis, teikti registracijos paraiškas, kad tokių lietuviškų produktų pavadinimai įgytų apsaugą ES lygiu.

 Kulinarijos knygą galima rasti čia.

Daugiau informacijos apie produktus su saugomomis nuorodomis galima rasti čia.

 


Seafood Expo paroda Briuselyje (Belgija)

2019 m. gegužės 7-11 dienomis projektų viešųjų ryšių specialistas Arvydas Švagždys ir asociacijos prezidentė Rasa Baltrušaitienė vyko į tarptautinę žuvininkystės produktų parodą Seafood Expo Briuselyje (Belgija).

Parodos metu, gegužės 8 d. abu darbuotojai dalyvavo FARNET organizuotame susitikime DG MARE stende, kur organizatoriai trumpai pristatė finansavimo galimybes žuvininkystės srityje, buvo pristatomi ES žuvininkystės produktų vartotojų poreikių apklausos duomenys ir analizė, taip pat pristatyta naujai kuriama ES žuvies kilmės atsekamumo sistema.

gegužės 8-9 dienomis lankyti žuvininkystės produktų paviljonai, kuriuose buvo pristatoma įvairiausia produkcija iš viso pasaulio. Dalyvauta degustacijose, ragauti žuvų produktai, pagaminti inovatyviais būdais. Susipažinta su žuvies apdorojimo, pakavimo, konservavimo technika ir įranga.

Nuotraukoje gali būti: 1 asmuoNėra nuotraukos aprašymo.Nėra nuotraukos aprašymo.


FARNET seminaras Airijoje

2019 m. balandžio 2-5 d. projektų vadovė Rasa Stankutė vyko į FARNET organizuotą seminarą Bantri mieste, Airijoje. Seminaras buvo skirtas ŽRVVG.

Komandiruotės tikslas - susipažinti su išmaniosios partnerystės, išmaniojo išteklių naudojimo, išmanaus finansavimo ir išmaniosios paslaugos principais. Taip pat, susipažinti su kitų ŽRVVG patirtimi.

Tarptautiniame seminare balandžio 2 d. įvyko vakaronė, kurios metu buvo susipažinta su atstovais iš Estijos ir aptarta ŽRVVG įgyvendinamų VPS ypatumai.

Balandžio 3 d. vyko plenarinės sesijos ir darbas grupėse. R. Stankutė dirbo grupėje "Gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencija ir paslaugų išnykimas", kurioje buvo diskutuojama, kaip pritraukti naujų talentų, padidinti užimtumą ir kelti vietos ekonomiką, atgaivinti socialinius santykius (novatoriškas verslas, bendro darbo erdvės, nuotolinis darbas, bendruomenės iniciatyvos ir kt.). Dalyvauta susitikimuose su ekspertais, kurie parengė trumpus pristatymus temomis: "Pažangios partnerystės" (Korko universiteto kolegija), "Pažangus išteklių naudojimas" (Islandijos vandenyno klasteris), "Pažangus finansavimas" ir kt.

Balandžio 4 d. vyko plenarinės sesijos ir įgyvendintų projektų pristatymas. Buvo pristatyta 12 ŽRVVG įgyvendintų projektų. Pasibaigus sesijai vykta aplankyti kelis įgyvendintus vietos projektus.

Renginys buvo naudingas ir aktualus, nes įgyvendinant VPS reikia turėti daug įvairių žinių ir būti susipažinusiems su kitų ŽRVVG veikla. Naudinga gauti informaciją tiesiogiai iš Europos žuvininkystės regionų tinklo atstovų ir specialistų, kurie yra susipažinę su Europos sąjungoje veikiančių ŽRVVG veikla ir patirtimi.


Kvietimas į visuotinį susirinkimą

Gerb. asociacijos "Vidmarės" nariai,

Informuojame, kad vadovaujantis asociacijos „Vidmarės“ įstatų 34 bei 35 punktais, 2020 m. birželio 29 d. 16:00 val. įvyks asociacijos „Vidmarės“ visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo vieta – Neringos savivaldybė, Taikos g. 2, Neringa, I a. posėdžių salė.

Kviečiame Jus dalyvauti susirinkime arba įgalioti atstovą, kuris turėtų teisę balsuoti pagal asociacijos „Vidmarės“ įstatus.

SIŪLOMA DARBOTVARKĖ

 1. Dėl asociacijos „Vidmarės“ veiklos ir finansinės ataskaitos už 2019 metus.
 2. Dėl asociacijos „Vidmarės“ valdybos ataskaitos už 2019 metus.
 3. Dėl asociacijos „Vidmarės“ narių išbraukimo iš asociacijos narių.
 4. Dėl naujų narių priėmimo.
 5. Dėl asociacijos „Vidmarės“ narių atleidimo nuo nario mokesčio už 2020 metus.
 6. Dėl Neringos savivaldybės mero pavaduotojo 2020-05-27 rašto Nr. (4.16)V15-1244 „Dėl švaros ir tvarkos palaikymo krantinėje prie buvusio žuvininkystės ūkio pastato“.
 7. Dėl Neringos savivaldybės ilgalaikio turto adresu Purvynės g. 12, Neringa perdavimo asociacijai „Vidmarės“ pagal panaudos sutartį.
 8. Kiti klausimai.

Prezidentė

Rasa Baltrušaitienė


NERINGOS ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS REGIONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS 2016-2020 M. VIEŠINIMO IR AKTYVINIMO RENGINIAI NIDOJE IR JUODKRANTĖJE

Š.m. sausio 22 d., Neringos ŽRVVG asociacija „Vidmarės“ vykdys viešinimo ir aktyvinimo renginius potencialiems vietos projektų paraiškų teikėjams, pagal Neringos žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos 2016-2020 m. priemones:

 1. Žvejybos verslo konkurencingumo didinimas, prisitaikant prie aplinkos pokyčių;
 2. Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos;
 3. Žvejybos uostai, iškrovimo vietos;
 4. Žvejybos sektoriaus dalyvių bendradarbiavimas,
 5. Žvejybos tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas,

Jų metu pristatysime projektų finansavimo sąlygas, atrankos kriterijus, atsakysime į Jums rūpimus klausimus.

NERINGOS ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS REGIONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS 2016-2020 M.

 VIEŠINIMO IR AKTYVINIMO RENGINIŲ NERINGOJE GRAFIKAS

 

Eil. Nr. Data Laikas Vieta, adresas VPS priemonės pavadinimas
1. 2020-01-22 Nuo 10:00 val.

iki 11:00 val.

Juodkrantė, L. Rėzos g. 8, Neringa,

Liudviko Rėzos kultūros centras

 

„Žvejybos verslo konkurencingumo didinimas, prisitaikant prie aplinkos pokyčių“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1, „Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos“, kodas BIVP-AKVA-2
2. 2020-01-22 Nuo 11:00 val.

iki 12:00 val.

Juodkrantė, L. Rėzos g. 8, Neringa,

Liudviko Rėzos kultūros centras

„Žvejybos sektoriaus dalyvių bendradarbiavimas“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-2; „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos“, kodas BIVP-AKVA-9; „Žvejybos tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-3
3. 2020-01-22 Nuo 14:00 val. iki 15:00 val. Nida, Taikos g. 11/2, Neringa „Žvejybos verslo konkurencingumo didinimas, prisitaikant prie aplinkos pokyčių“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1, „Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos“, kodas BIVP-AKVA-2
4. 2020-01-22 Nuo 15:00 val. iki 16:00 val. Nida, Taikos g. 11/2, Neringa „Žvejybos sektoriaus dalyvių bendradarbiavimas“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-2; „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos“, kodas BIVP-AKVA-9; „Žvejybos tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-3

NERINGOS ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS REGIONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS 2016-2020 M. VIEŠINIMO IR AKTYVINIMO RENGINYS NIDOJE

Š.m. kovo 15 d., adresu - Taikos g. 11/2, Neringa, Neringos ŽRVVG asociacija „Vidmarės“ vykdys viešinimo ir aktyvinimo renginį potencialiems vietos projektų paraiškų teikėjams, pagal Neringos žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos 2016-2020 m. priemonę:

 1. Žvejybos tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas.

Jo metu pristatysime projektų finansavimo sąlygas, atrankos kriterijus, atsakysime į Jums rūpimus klausimus.


Monetos, skirtos stintų žvejybai įamžinti, pristatymas Nidoje

Antradienį Neringoje įvykęs kolekcinių monetų pristatymas virto smagia diskusija apie tai, kas yra  žvejyba bumbinant – stintų viliojimas ar baidymas? Savitus paaiškinimus turi istorikai, gamtininkai, žvejai ir, tiesiog, stintų ragautojai.

Žinią apie tai, kad Lietuvos bankas išleidžia kolekcines monetas, skirtas stintų žvejybai viliojant, Neringa sutiko ypatingai džiugiai, tad ir į jų pristatymą Kuršių nerijos istorijos muziejuje susirinko gausus būrys neringiškių.

Lietuvos bankas išleido dvi kolekcines monetas, skirtas stintų žvejybai viliojant, – 1,5 euro monetą iš vario ir nikelio lydinio ir 10 eurų sidabro monetą.

„Tai jau ketvirtoji šiam kraštui skirta moneta. Esame išleidę su kurėno atvaizdu, monetą, skirtą Neringai, kaip kurortui ir monetą Kuršių nerijai, kaip UNESCO pasaulio paveldo objektui.  Prieš pat stintų žvejybos įkarštį išleidžiame kolekcinę monetą, kurioje įamžinamas unikalus, tik Kuršių nerijoje gyvuojantis stintų žvejybos būdas. Ši moneta papildo jau 17 metų leidžiamą monetų seriją, skirtą Lietuvos gamtai“, – pristatymo metu kalbėjo Lietuvos banko Monetų kūrimo komisijos pirmininkas Deivis Stankevičius“.

Istoriko žvilgsniu pažvelgti į šią tradiciją kvietė doc. dr. Nijolė Strakauskaitė.

„Kas čia ką vilioja. Mes žinom du dalykus, tai bumbinimas - kuršininkų išradimas, o pokaryje mano tėvas ir kiti sakydavo, mes eisi rytoj į žvejybą su muzika. Taškas. Jokių vilionių ten nebuvo, bet gramatiškai, lietuviškai, korektiškai – taip“, - kalbėjo juodkrantiškė doc. dr. N. Strakauskaitė.

Anot jos, už tai, kad šiandien turime tiek informacijos apie bumbinimo tradicijas turime dėkoti  jas fiksavusiems mokslo žmonėms, tokiems kaip ornitologas Johanas Tynemanas, jautriai ir pagarbiai rašęs apie žvejus, greta kurių gyveno 50 metų. Daug nuotraukų paliko fotografas Fritz Krauskopf.

„Tai sunki, profesija kuri verta didelės pagarbos“, - pabrėžė doc. dr. N. Strakauskaitė.

Monetų kūrimo komisijos narys Selemonas Paltanavičius teigė, kad tokia forma įamžinti ypatingą žvejybos būdą buvo būtina. „Tą monetą turime todėl, kad stintą gaudom ir gaudom, naudodami ypatingą būdą. Dėl to ir kilo idėja jį įamžinti. Apie tai buvo mažai kalbama ir kol niekas nekalbėjo, buvo ant išnykimo ribos. Džiugu, kad monetą pristatome būtent čia, kur šis būdas gimė. Visa tai įamžinti reikėjo“, - kalbėjo S. Paltanavičius, argumentuojantis, kad bumbinimo metu stintos susivilioja skleidžiamais virpesiais.

Padėkos žodį Lietuvos banko atstovams ir idėjos sumanytojams taręs Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis pabrėžė, kad Neringa tokių monetų tikrai nusipelnė ir jos jau pradėjo savo kelionę po pasaulį nešdama žinią apie ši kraštą ir žvejybos verslą.

„Džiaugiamės, kad monetos išleistos dar gyvam verslui. Žiemą girdimi bumbinimo garsai patvirtina, kad Neringos žvejų dėka ši tradicija dar gyva. Visos bendruomenės vardu tariu nuoširdų padėkos žodį“, - šios iniciatyvos svarbą pabrėžė meras, pakvietęs apsvarstyti galimybę įamžinti ir varnų gaudymą.

Apie monetas
Ant naujųjų monetų abiejose pusėse iškaldintas stilizuotas stintų žvejybos viliojant būdas: mediniais plaktukais ritmiškai kaukšima į lentos, pamerktos eketėn ir kyšančios iš vandens, galą; žuvys, reaguodamos į keliamus virpesius, artėja prie virpesių šaltinio ir sukasi vietoje, taip jos priviliojamos į tinklus. Monetų averso ir reverso autorė – dailininkė Eglė Ratkutė. 10 eurų sidabro monetos reverse pabrėžtas stintų žibėjimas įvairiomis spalvomis. Monetos briaunoje užrašas „Stinta – pūki“, tai žvejų kreipimasis į žuvis – stintą ir pūgžlį, nuo seno Kuršių marių žvejų vadinamą „pūkiu“. Sidabro moneta išleidžiama 3 tūkst. vienetų tiražu. Pusantroko moneta nespalvota, nukaldinta iš vario ir nikelio lydinio 30 tūkst. vienetų tiražu. Monetos nukaldintos Lietuvos monetų kalykloje.

Neringos savivaldybės ir Lietuvos banko informacija