Patvirtinta Neringos ŽVVG 2023-2029 m. vietos plėtros strategija

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos vadovaudamasi 2024 m. sausio 11 d. NMA direktoriaus įsakymu Nr. BR1-7 skyrė finansavimą Neringos ŽVVG 2023–2029 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimui. Iki 70 proc. paramos sumos sudaro Europos jūros reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo lėšos, o 30 proc. sumos sudaro bendrojo finansavimo lėšos. Parama yra skiriama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos trečiojo prioriteto „Sąlygų tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bei krašto gilumos vietovėse sudarymas ir žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymosi skatinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.


Kviečiame į asociacijos Vidmarės Neringos ŽVVG 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos pristatymo renginį

Kviečiame į asociacijos Vidmarės
Neringos ŽVVG 2023-2029 m. vietos
plėtros strategijos pristatymo renginį

2023 m. rugpjūčio 16 dieną (trečiadienį) 15,30 val. kviečiame visus norinčius dalyvauti parengto projekto “Neringos ŽVVG 2023-2029 m. vietos plėtros strategija“ viešo pristatymo renginyje. Renginys vyks Neringos savivaldybės administracijos pastate pirmo aukšto salėje, adresas Taikos g. 2, Neringa.

Pristymą galėsite stebėti ir nuotoliniu būdu.
Nuoroda:
Topic: Neringos regiono ŽVVG "Vidmarės" VPS projekto pristatymas
Time: Aug 16, 2023 15:30 Helsinki

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/81867426884?pwd=WXNlZ2R2RGJ5L3FQWklEYWZNZ2FD
dz09

Meeting ID: 818 6742 6884
Passcode: 846704

 


Kviečiame susipažinti su Neringos ŽVVG "Vidmarės" 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos projektu

Kviečiame susipažinti su Neringos ŽVVG "Vidmarės" 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos projektu

Vadovaujantis Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2023 - 2029 metų programos III prioriteto „Sąlygų tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bei krašto gilumos vietovėse sudarymas ir žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymosi skatinimas“ priemonių „Vietos plėtros strategijų rengimas“ ir „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą LR Žemės ūkio ministro 2023 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3D-19, siekiant konsultuotis su vietos gyventojais ir organizacijomis, pasiūlymams ir pastaboms skelbiame parengtą  Neringos žuvininkystės  vietos veiklos grupės ,,Vidmarės“ 2023 - 2029 m. vietos plėtros strategijos projektą.

Jūsų pasiūlymų ir pastebėjimų laukiame iki 2023 m. rugsėjo 6 d. (imtinai), el. paštu vidmares@gmail.com.

 

NERINGOS ŽVVG "VIDMARĖS" 2023 - 2029 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PROJEKTAS

 


Asociacija „Vidmarės“ svečiavosi Utenoje

Asociacijos „Vidmarės“ Neringos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės nariai bei asociacijos partneriai birželio 20 – 22 dienomis lankėsi Utenos regiono vietos veiklos grupės organizuotame studijų vizite “Žvejybos paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas Utenos žvejybos ir akvatūros regione”.

Vizito metu Neringos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės nariai bei partneriai sėmėsi idėjų bei patirties iš Utenos regione sėkmingai vykdomų projektų pazydžių, susipažino su specifiniu ir unikaliu šio regiono kraštovaizdžiu bei žuvininkystės paveldo ir kultūros puoselėjimo, išsaugojimo strategijomis.

Pirmąją vizito dieną svečiai lankėsi Tauragniuose, kur susipažino su svetinga šio miestelio bendruomene bei jų vykdomu akvatūros projektu „Žuvininkystės paveldo ir kultūros puoselėjimas Tauragnų ir Kuktiškių seniūnijose “ pagal priemonę „Sveikatingumo skatinimas bei geresnių galimybių žūklės mėgėjų bei nardytojų veiklai sudarymas Utenos rajone“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2). Taip pat turėjo galimybę paplaukioti su pramoginiu laivu po giliausią Lietuvoje ežerą Tauragną bei dalyvauti išskirtinėje luoto skaptavimo edukacijoje Tauragnuose.

Antrąją dieną vyko projekto “Šventoji jungia kaimynus” pristatymas bei smagus plaukimais sieliais. Vėliau svečiai buvo pakviesti aplankyti UAB “Giedrupės” ūsuotųjų šamų ūkį lyderiaujantį Lietuvoje, kuriame žuvys auginamos uždarose patalpose bei Alaušo ežero paplūdimį Sudeikiuose, kur vyko Utenos nardymo centro administracijos surengtas veiklos ir įgyvendintų / įgyvendintų projektų pristatymas su administracijos direktoriumi Andriumi Albriku ir administratoriumi Broniumi Vygeliu. Dienos programa buvo užbaigta Sudeikių galerijos povandeninės ekspozicijos Alaušo ežere apsilankymu.

Paskutiniąją dieną Asociacijos nariai ir partneriai leidosi į pažintinį žygį po Utenos miesto ežerus, po kurio sekė vietos projektų “Žuvies rūkyklėlė” ir “Mariaus Leipaus žuvininkystės ūkio įkūrimo”
pristatymai. Po aptarimo, diskusijų bei įspūdžių pasidalinimo, pilni įspūdžių bei įkvėpimo Neringos vietos veiklos grupės nariai ir svečiais buvo maloniai išlydėti.

Tris dienas vykęs svetingas studijų vizitas Utenos regione praplėtė asociacijos narių akiratį, ryšių tinklą bei padėjo gilinti žinias projektų vykdymo bei įgyvendinimo srityse, žvelgiant į gerasias projektų įgyvendinimo patirtis šiame regione.


Neringos savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Žvejybos infrastruktūros sukūrimas Neringos savivaldybėje“

Pontoninių prieplaukų įrengimą Nidoje ir Juodkrantėje organizavo Neringos savivaldybės administracija, įgyvendinanti projektą „Žvejybos infrastruktūros sukūrimas Neringos savivaldybėje“, kurio tikslas – kurti prielaidas žuvų laimikio kokybei užtikrinti jo iškrovimo vietose.  Projektas įgyvendintas pagal Neringos žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategiją 2016–2023 metams. Dalyvavimui šiame projekte pritarė Neringos savivaldybės taryba, įvertinusi Neringos žvejų prašymus tokias prieplaukas įrengti. Raštu į Savivaldybės tarybą kreipėsi keturios Juodkrantės žvejų įmonės bei devynios – Nidos.

Pontoninė prieplauka Nidoje įrengta greta esamo žvejų sandėlio Purvynės gatvėje. Pontoninė sistema su atskirais plastikiniais pontonais turi aštuonis švartavimosi pirštus ir sudaro galimybę saugiai bei patogiai švartuotis šešiolikai žvejų laivelių (valčių).

Pontoninė prieplauka Gintaro įlankoje įrengta ties Juodkrantės žvejų naudojama teritorija. Ši pontoninė sistema su atskirais betoniniais pontonais turi dešimt švartavimosi pirštų ir sudaro galimybę švartuotis aštuoniolikai žvejų laivelių (valčių).

 

Pontoninės prieplaukos įrangos įsigijimo ir montavimo darbų Nidoje sutarties kaina siekė 64 697,03 Eur (sutartis sudaryta su SIA „Marinetek Latvia“), o Juodkrantėje – 87 188,00 Eur su PVM (sutartis sudaryta su UAB „Glomar“).

Pontoninė prieplauka Nidoje ir Juodkrantėje


Kviečiame visus žvejus ir žuvininkystės verslo atstovus dalyvauti atliekamoje apklausoje

Gerbiami Neringos miesto žvejai bei žuvininkystės verslo atstovai,

Asociacija “Vidmarės” šiuo metu rengia Neringos ŽVVG 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos projektą ir kviečiame visus žvejus ir žuvininkystės verslo atstovus užpildyti apklausos anketą.
Anketa sudaryta siekiant poreikius, lūkesčius ir parengti Neringos vietos plėtros strategiją. Strategija bus įgyvendinama Neringos mieste pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021 – 2027 m. programos III prioritetą. Numatomos parengti ŽRVVG 2021 – 2029 m. vietos plėtros strategijos tikslas – sudaryti sąlygas tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bei krašto gilumos vietovėse ir skatinti žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymąsi.

APKLAUSOS ANKETA


Kviečiame Neringos gyventojus dalyvauti atliekamoje apklausoje

Gerbiami Neringos miesto gyventojai,

 Asociacija "Vidmarės" šiuo metu rengia Neringos ŽRVVG 2023 - 2029 m. vietos plėtros strategijos projektą ir kviečia Neringos miesto gyventojus, žvejus,  NVO, VŠĮ, bendruomenes ir kitas įstaigas, įmones, organizacijas sudalyvauti atliekamoje apklausoje užpildant anketą.

 Anketa sudaryta siekiant įvertinti Neringos miesto gyventojų poreikius, lūkesčius ir parengti Neringos vietos plėtros strategiją. Strategija bus įgyvendinama Neringos rajone pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021 - 2027 m. programos III prioritetą. Numatomos parengti ŽRVVG 2021 - 2027 m. vietos plėtros strategijos tikslas - sudaryti sąlygas tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bei krašto gilumos vietovėse ir skatinti žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymąsi.

GYVENTOJŲ APKLAUSOS ANKETA

Dėkojame už Jūsų skirtą laiką!


Asociacija “Vidmarės” rengia Neringos ŽVVG 2023-2029 m. vietos plėtros strategiją

Asociacija “Vidmarės” rengia Neringos ŽVVG 2023-2029 m. vietos plėtros strategiją,

projekto įgyvendinimo planas Nr.31SR-23-02-K-011-PR001,

pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021‒2027 metų programos trečiojo prioriteto „Sąlygų tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bei krašto gilumos vietovėse sudarymas ir žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymosi skatinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“, kuri yra finansuojama iš Europos sąjungos ir LR valstybės biudžeto lėšų.

 

 


Kvietimas į visuotinį susirinkimą

Gerb. asociacijos "Vidmarės" nariai,

Vadovaujantis asociacijos "Vidmarės" įstatų 37 punktu, kviečiame jus į pakartotinį visuotinį narių susirinkimą, kuris įvyks 2022 m. gruodžio 12 d. 16.00 val.  adresu Taikos g. 2, Neringa (savivaldybės I a. salėje).

Siūloma darbotvarkė:

1. Dėl naujų narių priėmimo.

2. Dėl asociacijos "Vidmarės" prezidento rinkimų.

3. Kiti klausimai.

 

Prezidentė Rasa Baltrušaitienė


Kvietimas į visuotinį narių susirinkimą

Gerb. asociacijos "Vidmarės" nariai,

Informuojame, kad vadovaujantis asociacijos „Vidmarės“ įstatų 34 bei 35 punktais, 2022 m. lapkričio 30 d. 16:00 val. įvyks asociacijos „Vidmarės“ visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo vieta – Neringos savivaldybė, Taikos g. 2, Neringa, I a. posėdžių salė.

Kviečiame Jus dalyvauti susirinkime arba įgalioti atstovą, kuris turėtų teisę balsuoti pagal asociacijos „Vidmarės“ įstatus.

SIŪLOMA DARBOTVARKĖ

1. Dėl naujų narių priėmimo. UAB "Gintarinis uostas".

2. Dėl asociacijos "Vidmarės" prezidento rinkimų.

3. Kiti klausimai.