Asociacijos „Vidmarės“ darbuotojai VPS projekto vadovė Rasa Stankutė ir viešųjų ryšių specialistas Arvydas Švagždys 2018 m. gegužės 24 d. dalyvavo 11-oje nacionalinėje jūros ir technologijų konferencijoje JŪROS IR KRANTŲ TYRIMAI 2018. Mokslinėje konferencijoje buvo pristatomi ir tyrimai susiję su Neringos ŽRVVG teritorijos biologine įvairove, žuvų išteklių valdymu, aplinkos sąlygų prognozėmis. Buvo susipažinta su naujausiais tyrimais atliktais Neringos ŽRVVG teritorijoje ir jų rezultatais. Šioje konferencijoje dr.Arvydas Švagždys pristatė pranešimą tema „Žiobrių sugavimų ir biologinių rodiklių pokyčiai dėl žvejybos strategijų kaitos Kuršių mariose“.