Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos vietos plėtros strategijų atrankos komiteto 2018 m. balandžio 4 d. posėdžio metu pritarta VPS priemonių: „Žvejybos verslo konkurencingumo didinimas, prisitaikant prie aplinkos pokyčių“ kodas BIVP-AKVA-SAVA-1, „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas“, kodas BIVP-AKVA-4, „Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos“, kodas BIVP-AKVA-2, „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos“, kodas BIVP-AKVA-9, „Žvejybos tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas“ kodas BIVP-AKVA-SAVA-3, atrankos kriterijams.