Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos vietos plėtros strategijų atrankos komiteto 2018 m. spalio 8 d. posėdžio metu buvo pritarta asociacijos „Vidmarės“ VPS priemonės „Žvejybos sektoriaus dalyvių bendradarbiavimas“ (kodas BIVP-AKVA-SVA-2) atrankos kriterijams.