2018 m. gruodžio 6-7 d. asociacijos „Vidmarės“ VPS projekto vadovė Rasa Stankutė dalyvavo konferencijoje „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra žuvininkystės regionuose: pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra“. Konferencijoje buvo pasidalinta gerąja patirtimi įgyvendinat vietos plėtros strategijas bei aptartos jų įgyvendinimo metu iškilusios problemos bei sprendimo būdai.