2018 m. liepos 16 d. . asociacijos „Vidmarės“ darbuotojai VPS projekto vadovė Rasa Stankutė ir viešųjų ryšių specialistas Arvydas Švagždys dalyvavo Žvejų ir medžiotojų forume, Klaipėdoje. Forume buvo aptariamos Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo pataisos susijusios su žvejybos Baltijos jūros priekrantėje apribojimu. Šios seimo narių LR žuvininkystės įstatymo pataisos turėtų didelę įtaką Neringos ŽRVVG teritorijos žvejų verslui.