Informuojame, kad vadovaujantis asociacijos „Vidmarės“ įstatų 36 punktu, 2019 m. sausio 30 d. 15:00 val. įvyks asociacijos „Vidmarės“ visuotinis susirinkimas. Susirinkimo vieta – Neringos savivaldybė, Taikos g. 2, Neringa, I a. posėdžių salė.

Kviečiame Jus dalyvauti susirinkime arba įgalioti atstovą, kuris turėtų teisę balsuoti pagal asociacijos „Vidmarės“ įstatus.

SIŪLOMA DARBOTVARKĖ

  1. Dėl asociacijos „Vidmarės“ naujų narių priėmimo.
  2. Dėl asociacijos „Vidmarės“ narių atleidimo nuo nario mokesčio už 2019 metus.
  3. Dėl asociacijos „Vidmarės“ valdybos narių perrinkimo.
  4. Dėl pritarimo VPS metinei įgyvendinimo ataskaitai už 2018 metus.
  5. Dėl VPS aktyvinimo veiklų aptarimo.
  6. Kiti klausimai.

Pagarbiai,

Prezidentė                                                                                                                                                             Rasa Baltrušaitienė