Gerb. asociacijos “Vidmarės” nariai,

Informuojame, kad vadovaujantis asociacijos „Vidmarės“ įstatų 34 bei 35 punktais, 2020 m. birželio 29 d. 16:00 val. įvyks asociacijos „Vidmarės“ visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo vieta – Neringos savivaldybė, Taikos g. 2, Neringa, I a. posėdžių salė.

Kviečiame Jus dalyvauti susirinkime arba įgalioti atstovą, kuris turėtų teisę balsuoti pagal asociacijos „Vidmarės“ įstatus.

SIŪLOMA DARBOTVARKĖ

  1. Dėl asociacijos „Vidmarės“ veiklos ir finansinės ataskaitos už 2019 metus.
  2. Dėl asociacijos „Vidmarės“ valdybos ataskaitos už 2019 metus.
  3. Dėl asociacijos „Vidmarės“ narių išbraukimo iš asociacijos narių.
  4. Dėl naujų narių priėmimo.
  5. Dėl asociacijos „Vidmarės“ narių atleidimo nuo nario mokesčio už 2020 metus.
  6. Dėl Neringos savivaldybės mero pavaduotojo 2020-05-27 rašto Nr. (4.16)V15-1244 „Dėl švaros ir tvarkos palaikymo krantinėje prie buvusio žuvininkystės ūkio pastato“.
  7. Dėl Neringos savivaldybės ilgalaikio turto adresu Purvynės g. 12, Neringa perdavimo asociacijai „Vidmarės“ pagal panaudos sutartį.
  8. Kiti klausimai.

Prezidentė

Rasa Baltrušaitienė