2019 m. balandžio 2-5 d. projektų vadovė Rasa Stankutė vyko į FARNET organizuotą seminarą Bantri mieste, Airijoje. Seminaras buvo skirtas ŽRVVG.

Komandiruotės tikslas – susipažinti su išmaniosios partnerystės, išmaniojo išteklių naudojimo, išmanaus finansavimo ir išmaniosios paslaugos principais. Taip pat, susipažinti su kitų ŽRVVG patirtimi.

Tarptautiniame seminare balandžio 2 d. įvyko vakaronė, kurios metu buvo susipažinta su atstovais iš Estijos ir aptarta ŽRVVG įgyvendinamų VPS ypatumai.

Balandžio 3 d. vyko plenarinės sesijos ir darbas grupėse. R. Stankutė dirbo grupėje “Gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencija ir paslaugų išnykimas”, kurioje buvo diskutuojama, kaip pritraukti naujų talentų, padidinti užimtumą ir kelti vietos ekonomiką, atgaivinti socialinius santykius (novatoriškas verslas, bendro darbo erdvės, nuotolinis darbas, bendruomenės iniciatyvos ir kt.). Dalyvauta susitikimuose su ekspertais, kurie parengė trumpus pristatymus temomis: “Pažangios partnerystės” (Korko universiteto kolegija), “Pažangus išteklių naudojimas” (Islandijos vandenyno klasteris), “Pažangus finansavimas” ir kt.

Balandžio 4 d. vyko plenarinės sesijos ir įgyvendintų projektų pristatymas. Buvo pristatyta 12 ŽRVVG įgyvendintų projektų. Pasibaigus sesijai vykta aplankyti kelis įgyvendintus vietos projektus.

Renginys buvo naudingas ir aktualus, nes įgyvendinant VPS reikia turėti daug įvairių žinių ir būti susipažinusiems su kitų ŽRVVG veikla. Naudinga gauti informaciją tiesiogiai iš Europos žuvininkystės regionų tinklo atstovų ir specialistų, kurie yra susipažinę su Europos sąjungoje veikiančių ŽRVVG veikla ir patirtimi.