Gerb. asociacijos “Vidmarės” nariai,

Informuojame, kad vadovaujantis asociacijos „Vidmarės“ įstatų 34 bei 35 punktais, 2022 m. lapkričio 30 d. 16:00 val. įvyks asociacijos „Vidmarės“ visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo vieta – Neringos savivaldybė, Taikos g. 2, Neringa, I a. posėdžių salė.

Kviečiame Jus dalyvauti susirinkime arba įgalioti atstovą, kuris turėtų teisę balsuoti pagal asociacijos „Vidmarės“ įstatus.

SIŪLOMA DARBOTVARKĖ

1. Dėl naujų narių priėmimo. UAB “Gintarinis uostas”.

2. Dėl asociacijos “Vidmarės” prezidento rinkimų.

3. Kiti klausimai.