Pontoninių prieplaukų įrengimą Nidoje ir Juodkrantėje organizavo Neringos savivaldybės administracija, įgyvendinanti projektą „Žvejybos infrastruktūros sukūrimas Neringos savivaldybėje“, kurio tikslas – kurti prielaidas žuvų laimikio kokybei užtikrinti jo iškrovimo vietose.  Projektas įgyvendintas pagal Neringos žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategiją 2016–2023 metams. Dalyvavimui šiame projekte pritarė Neringos savivaldybės taryba, įvertinusi Neringos žvejų prašymus tokias prieplaukas įrengti. Raštu į Savivaldybės tarybą kreipėsi keturios Juodkrantės žvejų įmonės bei devynios – Nidos.

Pontoninė prieplauka Nidoje įrengta greta esamo žvejų sandėlio Purvynės gatvėje. Pontoninė sistema su atskirais plastikiniais pontonais turi aštuonis švartavimosi pirštus ir sudaro galimybę saugiai bei patogiai švartuotis šešiolikai žvejų laivelių (valčių).

Pontoninė prieplauka Gintaro įlankoje įrengta ties Juodkrantės žvejų naudojama teritorija. Ši pontoninė sistema su atskirais betoniniais pontonais turi dešimt švartavimosi pirštų ir sudaro galimybę švartuotis aštuoniolikai žvejų laivelių (valčių).

 

Pontoninės prieplaukos įrangos įsigijimo ir montavimo darbų Nidoje sutarties kaina siekė 64 697,03 Eur (sutartis sudaryta su SIA „Marinetek Latvia“), o Juodkrantėje – 87 188,00 Eur su PVM (sutartis sudaryta su UAB „Glomar“).

Pontoninė prieplauka Nidoje ir Juodkrantėje