Kviečiame susipažinti su Neringos ŽVVG “Vidmarės” 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos projektu

Vadovaujantis Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2023 – 2029 metų programos III prioriteto „Sąlygų tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bei krašto gilumos vietovėse sudarymas ir žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymosi skatinimas“ priemonių „Vietos plėtros strategijų rengimas“ ir „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą LR Žemės ūkio ministro 2023 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3D-19, siekiant konsultuotis su vietos gyventojais ir organizacijomis, pasiūlymams ir pastaboms skelbiame parengtą  Neringos žuvininkystės  vietos veiklos grupės ,,Vidmarės“ 2023 – 2029 m. vietos plėtros strategijos projektą.

Jūsų pasiūlymų ir pastebėjimų laukiame iki 2023 m. rugsėjo 6 d. (imtinai), el. paštu vidmares@gmail.com.

 

NERINGOS ŽVVG “VIDMARĖS” 2023 – 2029 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PROJEKTAS