Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos vadovaudamasi 2024 m. sausio 11 d. NMA direktoriaus įsakymu Nr. BR1-7 skyrė finansavimą Neringos ŽVVG 2023–2029 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimui. Iki 70 proc. paramos sumos sudaro Europos jūros reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo lėšos, o 30 proc. sumos sudaro bendrojo finansavimo lėšos. Parama yra skiriama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos trečiojo prioriteto „Sąlygų tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bei krašto gilumos vietovėse sudarymas ir žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymosi skatinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.