2019 m. sausio 15 d. įvyko apskritojo stalo diskusija „Paramos Lietuvos žuvininkystės sektoriui aktualijos“, kurioje dalyvavo VPS projekto vadovė Rasa Stankutė. Apskritojo stalo metu buvo pristatyta Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos įgyvendinimo eiga ir jos keitimo bei naujų paramos priemonių įtraukimo galimybės, o taip pat pateikta informacija apie paramą žuvininkystės sektoriui po 2020 m.: 2021-2027 m., Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas.

Parama žuvininkystei po 2020 m. (atsisiųsti)

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos įgyvendinimo rezultatų apžvalga (atsisiųsti)