Asociacija “Vidmarės” rengia Neringos ŽVVG 2023-2029 m. vietos plėtros strategiją,

projekto įgyvendinimo planas Nr.31SR-23-02-K-011-PR001,

pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021‒2027 metų programos trečiojo prioriteto „Sąlygų tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bei krašto gilumos vietovėse sudarymas ir žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymosi skatinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“, kuri yra finansuojama iš Europos sąjungos ir LR valstybės biudžeto lėšų.