Gerbiami Neringos miesto žvejai bei žuvininkystės verslo atstovai,

Asociacija “Vidmarės” šiuo metu rengia Neringos ŽVVG 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos projektą ir kviečiame visus žvejus ir žuvininkystės verslo atstovus užpildyti apklausos anketą.
Anketa sudaryta siekiant poreikius, lūkesčius ir parengti Neringos vietos plėtros strategiją. Strategija bus įgyvendinama Neringos mieste pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021 – 2027 m. programos III prioritetą. Numatomos parengti ŽRVVG 2021 – 2029 m. vietos plėtros strategijos tikslas – sudaryti sąlygas tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bei krašto gilumos vietovėse ir skatinti žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymąsi.

APKLAUSOS ANKETA